Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Corocznie organizowany jest na przełomie marca i kwietnia.

Celem konkursu jest kultywowanie i podtrzymywanie ludowej tradycji zdobnictwa pisanek, rozbudzenie i upowszechnianie zainteresowań tradycyjną sztuką plastyczną oraz pełniejsze poznanie form kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży.

Przedmiotem konkursu są pisanki wykonane w technikach i o motywach zdobniczych tradycyjnych na terenie powiatu gorlickiego.

 

KONKURS PLASTYKI OBRZĘDOWEJ NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ 2020

KONKURS ODWOŁANY

Gorlickie Centrum Kultury – Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie plastyki obrzędowej na pisankę wielkanocną.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu gorlickiego.

Celem konkursu jest zachowanie elementów twórczości ludowej, rozbudzenie zainteresowań tradycyjną sztuką plastyczną oraz pełniejsze poznanie przez uczestników form kultury regionalnej.

Chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o składanie swoich prac do 20 marca 2020 roku (piątek) do godz. 15.00 w Domu Polsko-Słowackim im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach, Rynek 1. (Uwaga, poniedziałki nieczynne).

Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2020 (czwartek) o godz. 12.00 w Domu Polsko-Słowackim im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach, Rynek 1.

Bardzo prosimy o dostarczenie na konkurs pisanek wykonanych wyłącznie przez uczestnika. Prace niewykonane samodzielnie lub zakupione nie będą podlegały ocenie.

Prosimy również o zamieszczenie przy pracy prawidłowo wypełnionej metryczki.

Regulamin

Zgoda na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika niepełnoletniego

Zgoda na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika pełnoletniego

Metryczka zgłaszanej pracy

Archiwum edycji:

edycja 2019

edycja 2018

edycja 2017

edycja 2016

edycja 2015