Gorlickie Centrum Kultury świadczy usługi plakatowania na terenie miasta Gorlice i okolic. Oferta dotyczy 24 oznakowanych punktów plakatowych znajdujących się na: przystankach, rynku, głównych skrzyżowaniach, itp.

Wykaz miejsc plakatowych GCK Gorlice:

 • ul. Kościuszki – STACJA PALIW „GROSAR”
 • ul. Kościuszki – SKLEP „MARYSIEŃKA”
 • ul. Sienkiewicza – SKLEP „DUKAT”
 • ul. Dukielska – FILIA GCK
 • ul. Sportowa – STACJA PALIW „STATOIL”
 • ul. Podkościelna – PRZYSTANEK MZK
 • ul. Legionów – „SZKLARCZYKÓWKA”
 • ul. 3 maja – OBOK SKLEPU VIKTORIA
 • Plac Dworzysko
 • ul. Kromera – PRZY LO
 • ul. Słowackiego – PRZY PARKU
 • przy Rondzie w Centrum
 • ul. 11 Listopada – PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM – „ZIELENIEC”
 • ul. Konopnickiej – PRZY SKLEPACH
 • ul. Tuwima– OBOK KIOSKU
 • Os. Korczak – KOŁO SP NR 6
 • Dworzec autobusowy – PRZY WJEŹDZIE
 • ul. Wyszyńskiego – PRZY KOŚCIELE – „GLINIK”
 • ul. Michalusa 4 – obok GCK
 • ul. Szopena – PRZY SKLEPACH
 • ul. Graniczna
 • ul. Zagórzańska
 • ul. Skrzyńskich – ZAGÓRZANY KOŁO GAZOWNICTWA
 • ul. Zakole – W STRONĘ KOBYLANKI

Ceny za usługi plakatowania:

 • Format A4 (21 x 30) – 30 zł
 • Format A3 (30 x 42) – 70 zł
 • Format A2 (42 x 60) – 100 zł
 • Format A1 (60 x 84) – 130 zł
 • Format A0 (84 x 118) i powyżej – 160 zł

Wyżej wymienione stawki to ceny brutto obowiązujące za okres 1 tygodnia na 24 oznakowanych punktach informacyjnych. Następne tygodnie to wielokrotności tych cen.

UWAGA!!!

Na czas wyborów, czyli od dnia 23.08.2018 r. Gorlickie Centrum Kultury będzie świadczyło usługę plakatowania na 17 słupach ogłoszeniowych. Pozostałe miejsca plakatowe zgodnie z decyzja Burmistrza Miasta Gorlice zostają przeznaczone na plakatowanie ogłoszeń wyborczych.

—————————————————————————————————————————————–

NA CZAS WYBORÓW WPROWADZONE ZOSTAJE OD DNIA 23.08.2018 r. ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE ROZWIESZENIA OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH:

Zarządzenie Nr 11/2018 Dyrektora Gorlickiego Centrum Kultury w sprawie ustalenia cennika usług plakatowania.

Z dniem 16 sierpnia 2018 r. wprowadzam następujące ceny na usługi plakatowania za materiały wyborcze (plakaty, obwieszczenia, ulotki informacyjne itp.):

 • format A4 60,00 (brutto)
 • format A3 120,00 #
 • format A2 180,00 #
 • format A1 240,00 #
 • format A0 250,00 #

W/w stawki obowiązują za okres 1 tygodnia na 17 oznakowanych punktach plakatowych.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GORLICE z dnia 17 sierpnia 2018 r.
dotyczące wykazu miejsc na terenie Miasta Gorlice, na których są zlokalizowane tablice ogłoszeniowe przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.), podaje się wykaz miejsc na terenie Miasta Gorlice, na których są zlokalizowane tablice ogłoszeniowe przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r .:

1.    Miejsca (słupy ogłoszeniowe, tablice) i ich lokalizacje przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

1)      słupy ogłoszeniowe:

a)        ul. 3-go Maja (na wysokości ul. Świeykowskiego);

b)        ul. Kościuszki (w pobliżu stacji paliw);

c)         ul. Sienkiewicza (przed światłami);

d)        ul. Kombatantów (w pobliżu skrzyżowania z ul. Chopina);

e)        ul. 11-go Listopada (w pobliżu Starostwa Powiatowego – zieleniec);

f)          ul. Konopnickiej (na wysokości kiosku Ruch);

g)        ul. Podkościelna – Legionów (w pobliżu przystanku MZK);

2)      tablica ogłoszeniowa przy ul. Kochanowskiego – Batorego.

2.    Powierzchnia słupów i tablic ogłoszeniowych, o których mowa w ust. 1 zostaje podzielona na część, na której mogą być umieszczane tylko urzędowe obwieszczenia wyborcze (1/2 powierzchni słupa lub tablicy) oraz na część, na której mogą być umieszczane plakaty komitetów wyborczych (1/2 powierzchni słupa lub tablicy).

3.    Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

4.    Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

 

Usługi plakatowania na terenie miasta Gorlice i okolic świadczone są w PONIEDZIAŁKI i w CZWARTKI od godz. 10.00.