Zajęcia rytmiczno-taneczne to radosna i spontaniczna zabawa z tańcem. Dostosowana jest do rozwoju psychomotorycznego dzieci, pozwala na rozwijanie umiejętności ruchowych już od najmłodszych lat, wprowadza w świat tańca, pomaga zrozumieć rytm i poznać podstawowe kroki taneczne.

Długość i intensywność zajęć są przystosowane do możliwości, potrzeb i rozwoju dzieci.