W porozumieniu z dyrekcją gorlickich szkół podstawowych: Miejskiego Zespołu Szkół nr 3, Miejskiego Zespołu Szkół nr 4  oraz Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 od października 2014 r. w ww. szkołach odbywały się pozalekcyjne zajęcia teatralne dla uczniów. Spotkania prowadzone były przez Panią Barbarę Fugiel  i Teresę Klimek- Instruktorów teatralnych GCK.

W czasie zajęć dzieci ćwiczyły: pamięć, wymowę, koncentrację, spostrzegawczość, rozwijają wyobraźnię,  twórcze myślenie, umiejętność improwizacji. Ćwiczyły pamięć wzrokowo-słuchową a następnie łączą ją z koordynacją ruchową na scenie. Uczyły się: współdziałania w grupie.
Obcowały z literaturą (klasyką dziecięcą i współczesną), poznawały różne gatunki i twórców literatury. W trakcie zajęć opracowywane były widowiska sceniczne.