W porozumieniu z dyrekcją gorlickich szkół podstawowych: Miejskiego Zespołu Szkół nr 3, Miejskiego Zespołu Szkół nr 4  oraz Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 od października 2014 r. w ww. szkołach odbywają się pozalekcyjne zajęcia teatralne dla uczniów. Spotkania prowadzone są przez Panią Barbarę Fugiel  i Teresę Klimek- Instruktorów teatralnych GCK.

W czasie zajęć dzieci ćwiczą: pamięć, wymowę, koncentrację, spostrzegawczość, rozwijają wyobraźnię,  twórcze myślenie, umiejętność improwizacji. Ćwiczą pamięć wzrokowo-słuchową a następnie łączą ją z koordynacją ruchową na scenie. Uczą się: współdziałania w grupie.
Obcują z literaturą (klasyką dziecięcą i współczesną), poznają różne gatunki i twórców literatury. W trakcie zajęć opracowywane są widowiska sceniczne, to czas efektywnej nauki, kreatywnego rozwoju i radosnej zabawy w gronie rówieśników. To również dobra alternatywa do spędzenia wolnego czasu.

Zajęcia prowadzone są w trzech grupach wiekowych:

  • dzieci w wieku 6-7 lat
  • dzieci w wieku 8-9 lat
  • dzieci w wieku 10-12 lat

Spotkania grup odbywają się:

Zajęcia prowadzone przez Panią Barbarę Fugiel:

w wtorki:

godz. 10.35 – 12.25    „PIERWSZACZKI”, „CZWÓRECZKI” (MZS nr 4)
godz. 12.25 – 13.25    „RACZKI ROZRABIACZKI” (MZS nr 4)

w czwartki:

godz. 11.00 – 12.25    „PIERWSZACZKI” ( MZS nr 4)

 

Zajęcia prowadzone przez Panią Teresę Klimek:

w środy:

godz. 12.15 – 13.05    „BĄBELEK II”

godz. 13.25 – 14.40    „BĄBELEK I”