Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach serdecznie zaprasza uczniów oraz wychowanków Państwa placówek do udziału w 42.Jesiennym Gorlickim Konkursie Recytatorskim Poezji Jednego Wiersza.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych i kulturalnych z powiatu gorlickiego.

Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów, pobudzanie aktywności twórczej.

Karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych/wykorzystanie wizerunku prosimy przesyłać lub dostarczyć osobiście do dnia 9 listopada 2023 roku /czwartek/ na adres: Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice – decyduje data stempla pocztowego. Dokumentów wysłanych faksem nie przyjmujemy.

Przesłuchania odbędą się w dniach: 20-23 listopada 2023 r. (poniedziałek-czwartek) o godz. 10.00 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych przy ulicy Wróblewskiego 12.

Kategorie wiekowe:

I kat.       – dzieci szkół podstawowych                                 – klasy 0

II kat.     – dzieci szkół podstawowych                                 – klasy I-III

III kat.    – młodzież szkół podstawowych                            – klasy IV-VI

IV kat.    – młodzież szkół podstawowych                            – klasy VII,VIII

V kat.     – młodzież szkół ponadpodstawowych                  – klasy I-V

Przesłuchania recytatorów odbędą się w dniach:

20.11.2023 r. /poniedziałek/             – godz. 10.00 00 – kat. I / godz. 12.00 – kat. V

21.11.2023 r. / wtorek/                       – godz. 10.00 – kat. II

22.11.2023 r. / środa/                          – godz. 10.00 – kat. III

23.11.2023 r. / czwartek/                   – godz. 10.00 – kat. IV

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka (osoba niepełnoletnia)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika (osoba pełnoletnia)

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content