W związku z kolejnymi obostrzeniami epidemicznymi i dalszym zamknięciem domów kultury Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu postanowiło, że eliminacje 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbędą się w Nowym Sączu w dniach 11-12 maja 2021r.

 • 11 maja – Turniej Recytatorski oraz Turniej Wywiedzione ze Słowa
 • 12 maja – Turniej Poezji Śpiewanej oraz Turniej Teatrów Jednego Aktora

W związku z powyższym wszystkie osoby, które zgłosiły się do konkursu w Gorlickim Centrum Kultury swoje wystąpienia zaprezentują podczas eliminacji rejonowych w Nowym Sączu (eliminacje w Gorlicach nie odbędą się).

W sprawie pytań prosimy o kontakt z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, telefon 18 44 82 641.

 

ROK POETÓW – ROK POEZJI

 

Gorlickie Centrum Kultury, Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączy zapraszają do udziału w 66.Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.

KONKURS JEST IMPREZĄ DLA AMATORÓW – otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych.

 

KONKURS PROWADZONY BĘDZIE W FORMIE CZTERECH ODRĘBNYCH TURNIEJÓW:

 

TURNIEJ RECYTATORSKI

 1. Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:
 • młodzieży szkół ponadpodstawowych;
 • dorosłych.
 1. Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.
 2. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.

Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

 1. Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.
 2. Repertuar obejmuje:
 • 3 utwory śpiewane
 • 1 utwór recytowany.
 1. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
 • wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
 • przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
 • uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
 1. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 12 minut.

 1. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
 2. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

 

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

 1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
 2. Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.
 3. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.

Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

 

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.

Obowiązują następujące zasady:

 1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
 2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
 3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).

Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – nieprezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju;
 • złożenie wypełnionej karty zgłoszenia we właściwym terminie w sekretariacie Gorlickiego Centrum Kultury. Podpisanie karty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyszczególnione w karcie działania organizatora, objęte i regulowane przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Karty zgłoszenia prosimy przesyłać lub dostarczyć osobiście do dnia 8 kwietnia br. (czwartek) na adres: Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice  (decyduje data stempla pocztowego).

 

Regulamin konkursu

Karta uczestnika – Recytacja

Karta uczestnika – Teatr Jednego Aktora

Karta uczestnika – Poezja Śpiewana

 

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content