Urząd Miejski w Gorlicach – Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, Gorlickie Centrum Kultury oraz Młodzieżowa Rada Miasta Gorlice serdecznie zapraszają na 7. Przegląd Twórczości Gorlickiej Młodzieży.

Konkurs ma formę krótkiej prezentacji scenicznej, przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu miasta Gorlice i powiatu gorlickiego w wieku od lat 10.

Przegląd odbędzie się 30 kwietnia 2023 r. na scenie plenerowej usytuowanej na stadionie OSiR w Gorlicach.

Start godzina 15:00.

Karty zgłoszeń wraz ze zgodami oraz podkładami muzycznymi należy dostarczyć do Gorlickiego Centrum Kultury do dnia 20 kwietnia 2023 r. Termin zgłoszeń zostaje przedłużony do 26 kwietnia 2023!

Szczegółowe informacje na stronie www.gck.gorlice.pl, w Regulaminie konkursu oraz pod nr tel.: 18 35 35 695.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika – osoby pełnoletnie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika – osoby niepełnoletnie

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content