Gorlickie Centrum Kultury jako współorganizator 38. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK serdecznie zaprasza do udziału w eliminacjach powiatowych.

38. edycja BAJDURKA została objęta Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego.

Adresatami Festiwalu są dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne skupiające członków do 16 roku życia, które działają na terenie województwa małopolskiego.

Karty zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 28 kwietnia 2023 roku (piątek) na adres: Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice – decyduje data stempla pocztowego.

Ze względu na rewitalizację budynku Gorlickiego Centrum Kultury przesłuchania odbywać się będą w dniu 9 maja 2023 roku (wtorek), od godziny 9:00, w sali Ośrodka Kultury Gminy Gorlice, pod adresem Dominikowice 44.

 

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku – osoby pełnoletnie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka – osoby niepełnoletniej

 

ORGANIZATOR: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 4482610, e-mail: kontakt@mcksokol.pl | www.mcksokol.pl

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content