I etap (11 – 15 maja 2020 roku)

 1. Przygotowanie budynku głównego Gorlickiego Centrum Kultury, świetlic osiedlowych prowadzonych przez GCK oraz Domu Polsko-Słowackiego do prowadzenia działalności według wytycznych GIS.
 2. Uruchomienie po lewej stronie głównego wejścia, DODATKOWEGO SEKRETARIATU dostępnego bez konieczności wchodzenia do budynku (dzwonek wezwania obsługi umieszczony jest na drzwiach wejściowych). Uruchomienie obok głównego wejścia, DODATKOWEGO SEKRETARIATU w Domu Polsko-Słowackim dostępnego bez konieczności wchodzenia do budynku (dzwonek wezwania obsługi umieszczony jest na drzwiach wejściowych).
 3. Kontynuacja prowadzenia zajęć pracowni tematycznych i wydarzeń w systemie online.
 4. Konsultacje z rodzicami, opiekunami dzieci i młodzieży oraz osobami uczestniczącymi w zajęciach pracowni tematycznych GCK dotyczące możliwości stopniowego powrotu do zajęć stacjonarnych.
 5. Uzyskanie pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

II etap (od 17 maja 2020 roku do odwołania)

 1. Rozpoczęcie, z zachowaniem wytycznych GIS, stacjonarnych zajęć indywidualnych:
 • nauka gry na instrumentach,
 • zajęcia wokalne,
 • zajęcia plastyczne.
 1. Kontynuacja prowadzenia wybranych zajęć i wydarzeń online.
 2. Uruchomienie poprzez dodatkowy sekretariat strefy zwrotów książek do biblioteki GCK, bez możliwości wypożyczania (Magazyn Kwarantanny zbiorów bibliotecznych oddawanych do Biblioteki GCK – Pomieszczenie magazynowe na I piętrze budynku (sala audiowizualna). Przyjęte książki przez okres 7 dni przechodzą kwarantannę (w  pudłach lub na wydzielone półki w magazynie kwarantanny). Odizolowane egzemplarze oznaczamy datą zwrotu i wyłączamy z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączamy do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi. Ponadto zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję, klamek, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych. Osoba odpowiedzialna: Bibliotekarz).

III etap (od 25 maja 2020 roku do odwołania)

 1. Uruchomienie wybranych zajęć grupowych (grupy będą liczyły maksymalnie 12 osób).
 2. Przywrócenie możliwości wypożyczania książek po uprzednim zamówieniu telefonicznym (nr tel. 18 35 35 695)
 3. Kontynuacja prowadzenia wybranych zajęć i wydarzeń online.

IV etap (po odwołaniu stanu epidemii)

 1. Uruchomienie działalności we wszystkich pracowniach tematycznych, świetlicach osiedlowych prowadzonych przez GCK, Biblioteki GCK, sekretariatu na zasadach sprzed ogłoszenia epidemii.
 2. WAŻNE! Stacjonarne wydarzenia kulturalne z udziałem publiczności (spektakle, koncerty, spotkania tematyczne) będą organizowane dopiero po przekazaniu odpowiednich informacji i wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz GIS.

Zasady obowiązujące podczas przebywania na terenie Domu Polsko-Słowackiego w Gorlicach

 1. przestrzeganie zasad sanitarnych – zasłanianie ust i nosa (nie zapewniamy maseczek);
 2. dezynfekcja rąk/rękawiczek ochronnych przy wejściu (zapewniamy płyn dezynfekujący, nie zapewniamy rękawiczek);
 3. poddanie się przy wejściu obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała (osoby z podwyższoną temperaturą nie będą mogły wejść do budynku);
 4. zachowanie bezpiecznego odstępu społecznego wynoszącego min. 2 m;
 5. poruszanie się wyznaczonymi trasami komunikacyjnymi, minimalizującymi możliwość kontaktu osób wchodzących i wychodzących z budynku;
 6. ograniczenie czasu przebywania w budynku do minimum przez Rodziców/opiekunów odprowadzających dzieci na zajęcia (Rodzice/ opiekunowie nie mogą pozostawać na terenie budynku w czasie trwania zajęć);
 7. do budynku wchodzić mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Osoby nie stosujące się do w/w zasad nie będą mogły przebywać na terenie Domu Polsko-Słowackiego.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA GORLICKIEGO CENTRUM KULTURY w sprawie przyjęcia procedury działań związanych z powrotem do świadczenia usług dla użytkowników Gorlickiego Centrum Kultury w Gorlicach, po okresie zamknięcia ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Dane kontaktowe:

Dom Polsko-Słowacki

tel. 18 35 35 028

e-mail: biuro@dompolskoslowacki.eu

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content