Gorlickie Centrum Kultury zaprasza do udziału w Gorlickim Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, średnich, ośrodków i grup zorganizowanych oraz do rodzin z terenu powiatu gorlickiego. Ideą konkursu jest poznanie i kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia, rozbudzenie zainteresowań regionem i tradycyjną sztuką plastyczną, a także utrwalenie idei „żłóbka betlejemskiego”.

Prace opatrzone kartą zgłoszenia i odpowiednimi załącznikami przyjmowane będą w dniach 7-8 grudnia 2023 roku w Gorlickim Centrum Kultury pod adresem Michalusa 4, w godzinach 7:00 – 17:00.

Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie www.gck.gorlice.pl w dniu 15 grudnia 2023 roku.

Na rozdanie nagród i wernisaż prac zapraszamy 19 grudnia 2023 roku, o godzinie 11:00, do Pracowni Plastycznej GCK, ul. Rynek 11.

Dodatkowe informacje: Magdalena Rak 501296890.

 

Regulamin Gorlickiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

Karta zgłoszenia

Zgoda na dane osobowe i wizerunek dziecka podopiecznego

Zgoda na dane osobowe i wizerunek uczestnika pełnoletniego

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content