To informacja, na którą czekało wielu z nas – prawie 8 milionów złotych zostanie przeznaczone na gruntowną rewitalizację Gorlickiego Centrum Kultury! Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, modernizację przejdzie sala widowiskowa, scena i jej elementy, powstanie sala kinowa, kawiarnia oraz pokoje gościnne dla artystów. Miasto Gorlice na to przedsięwzięcie pozyskało dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych z RPO WM!

Proces aplikacyjny o środki na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury” Miasto Gorlice rozpoczęło już w 2018 r., w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów na potrzeby 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Szacunkowa wartość projektu wynosi 7 894 731,40 zł

Szczegółowy zakres prac, jakie zamierza zrealizować Miasto Gorlice w ramach projektu obejmie:

–       Przebudowę układu pomieszczeń w przyziemiu dla rozmieszczenia nowych funkcji, w tym sal tanecznych i kawiarni w części frontowej budynku;

–       Modernizację pomieszczenia kina w poziomie przyziemia i parteru;

–       Budowę windy i klatki schodowej ewakuacyjnej w części frontowej budynku;

–       Przebudowę klatki schodowej w skrzydle od ul. Solidarności;

–       Przebudowę klatki schodowej w narożniku południowym budynku;

–       Przebudowę podłogi sali widowiskowej;

–       Modernizację wyposażenia technicznego sceny i sali widowiskowej;

–       Budowę przełączki na poziomie parteru dla poprawy warunków ewakuacji z sali widowiskowej i umożliwienia transportu między windą i kieszenią sceny;

–       Budowę wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla całego obiektu;

–       Przebudowę i remont istniejących pomieszczeń administracji i pracowni dla lokalizacji zakładanych funkcji użytkowych;

–       Przebudowę pomieszczeń w poziomie 2 p dla utworzenia kompleksu pokoi gościnnych;

–       Renowację wystroju sali widowiskowej i pomieszczeń traktu frontowego;

–       Modernizację istniejących instalacji wewnętrznych;

–       Dostosowanie zapleczy sanitarnych i toalet do obecnych wymogów.

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content