Gorlickie Centrum Kultury serdecznie zaprasza  do udziału w 4. edycji konkursu plastycznego „4 Strony Folkloru. Przy stole”.

Tematem tegorocznej odsłony Konkursu jest STÓŁ, rozumiany nie tylko jako przedmiot użytkowy. W kulturze europejskiej posiada wiele powiązań kulturowych i symbolicznych znaczeń. Pełni wiele funkcji. To wokół niego tworzy się krąg obecności, przestrzeń relacji bezpośredniej, stanowi miejsce spotkania. Przestrzeń wokół stołu tak zwyczajna i oczywista, kryje też symboliczny wymiar skojarzeń, angażując świat emocji i wyobraźni. Stół jednoczy, stwarza atmosferę bliskości, jest miejscem pracy i zabawy.

Uczestnicy konkursu mają możliwość uchwycić w formie malarskiej, rysunkowej lub graficznej swoje skojarzenia i emocje związane z wybraną sytuacją mającą miejsce przy stole. Czasem są to sąsiedzkie biesiady, codzienne rodzinne posiłki lub odświętne spotkania, którymi w życiu społeczności są wesela, wigilie, zmówiny.

 

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kategorii: 

KATEGORIA I  –   dzieci uczęszczające do przedszkoli

KATEGORIA II  –  uczennice i uczniowie klas I-III

KATEGORIA III –  uczennice uczniowie klas IV-VI

KATEGORIA IV –  uczennice i uczniowie klas VII-VIII,

KATEGORIA V  –  uczniowie szkół ponadpodstawowych

KATEGORIA VI – uczniowie szkół specjalnych, podopieczni WTZ, ośrodków i domów pomocy społecznej

 

Technika: dowolna: rysunkowa, malarska, graficzna, mieszana (z wyłączeniem prac przestrzennych oraz prac wykonanych z materiałów nietrwałych)

Format: Minimalny format A3 (29.7 cm x 42 cm) , maksymalny A2 (42 x 59.4 cm)

Wymagane załączniki: karta zgłoszenia (naklejona na odwrocie pracy), zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

Termin zgłaszania prac: 15 października 2022 roku

Miejsce składania prac: Pawilon Historii Miasta, gorlicki rynek (pn-pt w godzinach 8:00-16:00)

Ogłoszenie wyników: 18 października 2022 roku na stronie internetowej Organizatora (www.gck.gorlice.pl)

Rozdanie nagród i wernisaż wystawy pokonkursowej: 25 października 2022 roku, o godzinie 12:00, Pracownia Plastyczna GCK (Rynek 11)

Wystawa dostępna: w dniu wernisażu 25 października

  

Dodatkowe informacje: sekretariat GCK, telefon 18 35 35 695

 

Regulamin Konkursu 2022

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka/podopiecznego

 

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content