Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół średnich oraz dorosłych.

Ideą konkursu jest kultywowanie, podtrzymywanie i dokumentowanie ludowej tradycji zdobienia pisanek oraz upowszechnianie plastyki obrzędowej związanej z okresem Świąt Wielkanocnych.

Przedmiotem konkursu są pisanki wykonane w technikach tradycyjnych, o motywach zdobniczych utrwalonych tradycją na terenie powiatu gorlickiego.

Chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o składanie swoich prac w Gorlickim Centrum Kultury w Gorlicach,
(ul. Michalusa 4), w godzinach 9:00-16:00, w terminie 18 i 19 marca 2021 roku (czwartek i piątek).

Bardzo prosimy o dostarczenie na konkurs pisanek wykonanych wyłącznie przez uczestnika. Prace niewykonane samodzielnie lub zakupione nie będą podlegały ocenie.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie GCK www.gck.gorlice.pl, po jego rozstrzygnięciu.
Opublikowanie protokołu jury na stronie Gorlickiego Centrum Kultury nastąpi dnia 26 marca 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można telefonicznie pod numerem telefonu 501 296 890 oraz 502 287 087.

regulamin pisanka 2021

metryczka konkursu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby dorosłej

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content