Gorlickie Centrum Kultury świadczy usługę ksero.

Ceny za usługę (ksero czarno-białe):

  • Format A4 (21 x 30) – 0,25 zł/szt.
  • Format A3 (30 x 42) – 0,50 zł/szt.

Wyżej wymienione ceny to kwoty brutto.