Uczestnicy zajęć świetlicowych podczas wycieczki w Sądeckim Bartniku w Stróżach
Dzieci uczęszczające do świetlic Gorlickiego Centrum Kultury podczas „Letniej mega misji” wędrowały szlakami Beskidu Niskiego, poznawały tradycje  naszego regionu w trakcje warsztatów rękodzieła, degustowały miody w lokalnej pasiecie oraz robiły prawdziwą włoską pizzę.
Kreatywność młodych artystów rozwijała się w trakcie różnorodnych zajęć plastyczno-manualnych, zaś sportowe pasje podczas turniejów i rozgrywek.
Dziękujemy:
#Skrawek Nieba w Łosiu
# Zagroda Maziarska, Oddział Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
# Kino Kolory w Gorlicach
# Sądecki Bartnik w Stróżach
za przygotowanie warsztatów i wspaniałą atmosferę.
Zapraszamy do placówek GCK, na zajęcia w sierpniu.
Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content