Gorlickie Centrum Kultury we współpracy z Urzędem Miejskim w Gorlicach zaprasza na festiwal „Pogórzanie i Przyjaciele – siła tradycji”.

Wydarzenie będzie miało formę jednodniowego festiwalu kultury ludowej i odbędzie się 25 sierpnia 2023 (piątek) na gorlickim rynku. Planowane wydarzenie ma na celu pokazać mieszkańcom oraz turystom, że kultura tradycyjna jest ważną częścią naszej tożsamości, powodem do dumy, a festiwal będzie doskonałą okazją do edukacji i powrotu do korzeni.

Na scenie plenerowej zaprezentują się: Regionalny Zespół Podegrodzie (Podegrodzie), Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Osławiany” (Mokre) oraz Regionalny Zespół Taneczny Pogórzanie (Gorlice).

Wydarzeniu towarzyszyć będą degustacje produktów regionalnych, prezentacje rzemiosła (snycerstwo, pszczelarstwo), warsztaty tworzenia zabawek z siana i malowania drewnianych łyżek oraz plenerowa wystawa o kulturze Pogórza i RZT Pogórzanie.

 

25 sierpnia 2023 (piątek)

start 17:00

Rynek w Gorlicach

Regionalny Zespół Podegrodzie

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Osławiany”

Regionalny Zespół Taneczny Pogórzanie

 

logotyp MKiDZ

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

Regionalny Zespół Podegrodzie

            Regionalny Zespół „ Podegrodzie” istnieje 1937 roku. Działa przy  Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu i jest kontynuatorem bogatych tradycji kultury ludowej regionu Lachów Sądeckich. W swych programach prezentuje zwyczaje , obrzędy , tańce , pieśni, melodie, gwarę z regionu Lachów Podegrodzkich – serca kultury lachowskiej. Bogaty repertuar  zespołu obejmuje m. innymi ; „Wesele podegrodzkie”,  „Wiązowiny”,  „Zielone Świątki” , ”Zwoziny”, „Dożynki”.  Do najbardziej znanych tańców  podegrodzkich  należą „krzyżak” „sztajer” , „tramelka”  „surok” oraz  różnorodne  walce i polki.

            Zespół „Podegrodzie” ma na swoim koncie wiele nagród oraz wyróżnień. Jest laureatem 4 Złotych Ciupag „Grand – Prix” zdobytych  na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem w latach 1968, 1972, 1976 i 2008. Dorobek „Podegrodzia” to wiele „Srebrnych” i „Brązowych Ciupag” zdobytych na tymże festiwalu oraz Złote Serce Żywieckie, Medal Województwa Małopolskiego oraz Złote Jabłko Sądeckie – najwyższe wyróżnienie przyznawane przez starostę nowosądeckiego. W 1992 roku  zespół został laureatem europejskiej  nagrody w dziedzinie autentycznej sztuki ludowej „Europa Preis fur Volkskunst”.  Jedną z najcenniejszych nagród posiadanych przez Zespół „Podegrodzie” jest Nagroda Oskara Kolberga, którą odebrał na Zamku Królewskim w Warszawie w 2008 roku. W 2003 roku Zespół gościł na Watykanie u Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 25 – lecia Jego pontyfikatu i został przyjęty na prywatnej audiencji. Rok  2013 przyniósł Zespołowi „Grand Prix” na Ogólnopolskim Konkursie Tańca Ludowego w Rzeszowie.

„Podegrodzie” prezentowało folklor lachowski na występach gościnnych we Francji , Hiszpanii, Czechach i Słowacji, Niemczech,  na Węgrzech,  Danii i w Belgii, Grecji, krajach byłej Jugosławii, Macedonii, Serbii, Rumunii i w Chinach.

Charakterystyczną cechą „Podegrodzia” jest istnienie bardzo silnej więzi pokoleniowej wśród członków zespołu. W zespole tańczą i śpiewają  równocześnie dwa lub trzy pokolenia Podegrodzian. Systematyczne wspólne próby, nauka trudniejszych kroków przez starszych, wzajemna życzliwość tworzą tę szczególną atmosferę. I tak jest do dziś.

Choreograf zespołu –Jerzy Nieć

Kierownik organizacyjny – Krzysztof Bodziony

 

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Osławiany” (Mokre, Polska)

Zespół powstał w 1972 roku we wsi Mokre w Powiecie Sanockim. Zebrał wówczas miejscową młodzież pochodzenia ukraińskiego, która odczuwała potrzebę zachowania ojczystego języka, kultury i uszanowania tradycji mniejszości ukraińskiej na Podkarpaciu. I trwa to do dziś. Nazwa zespołu – „OSŁAWIANY” – pochodzi od rzeki Osławy, która przepływa przez wieś Mokre.

W trakcie swojej działalności zespół koncertował w różnych częściach Polski, a także poza jej granicami: na Ukrainie, w Rumunii, Słowacji, Niemczech, USA, Kanadzie oraz Turcji. Zespół wielokrotnie brał udział w różnych prestiżowych festiwalach, między innymi: Festiwalu Kultury Ukraińskiej w Sopocie (Polska), Festiwalu Rusinów-Ukraińców w Świdniku (Słowacja), podczas Łemkowskiej Watry w Żdyni, występował także w telewizyjnym festiwalu „Horycwit” (Lwów), brał udział w programach telewizyjnych Telewizji Polskiej.

Co roku, już od ponad 30 lat, „OSŁAWIANY” jako gospodarze i artyści występują na „Święcie Kultury Nad Osławą” w Mokrem – festiwalu, którego celem jest pokazanie wspaniałego dziedzictwa pogranicza polsko-ukraińsko-słowackiego. Repertuar zespołu „OSŁAWIANY” obejmuje pieśni i tańce z terenów Łemkowszczyzny, Bojkowszczyzny, Zakarpacia, Huculszczyzny oraz Zachodniej i Środkowej Ukrainy. Dziś Zespół Pieśni i Tańca „OSŁAWIANY” kontynuuje swoją działalność artystyczną, stając się reprezentacyjnym zespołem na Podkarpaciu, który pielęgnuje ukraiński folklor w Polsce. W ubiegłym roku zespół świętował 50 – lecie działalności artystycznej i z tej okazji ukazała się również najnowsza płyta „Z dawnego w przyszłe…”, która jest podsumowaniem pięciu dekad nieprzerwalnego istnienia i pracy „OSŁAWIAN”.

Kierownik zespołu – Marzena Onyszkanycz

Kierownik artystyczny – Jarosław Maszluch

 

Regionalny Zespół Taneczny Pogórzanie

Regionalny Zespół Taneczny „Pogórzanie” powstał w 1965 r. przy Zakładowym Domu Kultury „Górnik” w Gorlicach. Jednym z jego założycieli był Henryk Kuś, choreograf, folklorysta, miłośnik kultury ludowej. W ciągu wieloletniej pracy opracował z zespołem oryginalne widowiska oparte o XIX wieczne materiały, a także włączył do repertuaru „Pogórzan” coraz to nowe programy.

Wiodący program zespołu oparty jest o tradycyjny folklor Pogórza; zbliżony jest do form autentycznych i prezentowany w opracowaniu artystycznym. Zespół „Pogórzanie” oprócz folkloru własnego regionu swoim programem obejmuje także tańce innych regionów etnograficznych.

W ciągu swojej działalności zespół zrealizował oryginalne widowiska oparte o XIX wieczne materiały i przekaz starszych ludzi takie jak „Wesele”, „Dożynki”, „Hej kolęda”, „Potańcówka”, „W karczmie”. „Pogórzanie” swoje programy artystyczne prezentują zawsze z wielką troską i dbałością o zgodność z obyczajowością i prawdą historyczną tak w tańcu, muzyce jaki i stroju. Jako jedyna grupa taneczna prezentuje folklor całego Pogórza. Przez wiele lat Regionalny Zespół Taneczny był współorganizatorem i gospodarzem poszczególnych edycji Przeglądu Folkloru Pogórza „Pogórzańska Wiosna”. Od momentu powstania do współczesności Zespół „Pogórzanie” koncertował w wielu miejscach naszego kraju oraz zagranicą, m.in.: na Węgrzech, w Bułgarii, Rosji, Słowacji, Ukrainie, Danii i Francji. Zdobył w tym okresie wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Od 1982 r. opiekę nad zespołem sprawuje Gorlickie Centrum Kultury.

Kierownik zespołu – Agnieszka Mosoń-Malisz

 

 

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content