Południowa Małopolska i północna Słowacja w fotografii – Kamila Bańkowskiego