Południowa Małopolska i północna Słowacja w fotografii  Kamila Bańkowskiego