Wystawa materiałów archiwalnych dotyczących żołnierzy poległych i pochowanych w Galicji Zachodniej ze zbiorów Roberta Kozłowskiego