Pracownia taneczna Gorlickiego Centrum Kultury działa od powstania placówki w październiku 1982 roku. Funkcjonujące w jej ramach zespoły zajmują się tańcem nowoczesnym, towarzyskim i ludowym. Grupy taneczne na przestrzeni kilkudziesięciu lat zmieniały skład osobowy oraz nazwy, jednak taniec nieustannie cieszy się w gorlickim środowisku dużym zainteresowaniem. Działalność zespołów jest odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie mieszkańców Gorlic i okolic.

Od października 1982 roku przy placówce działały zespoły taneczne: „Trio”, „Abc”, „Swing”, „Rythm and dance”, „Flash”, „Balans”, „Roztańczone szósteczki”, „Bez Nazwy”, „CDN” oraz „XYZ”. Obecnie swoją pracę kontynuują grupy taneczne: „Axel”, „Rytm”, „Uśmiech”, „Kolorowe Nutki”, „Pierwszaki”, „Piąteczki”, „Nutki”, „Fasolki”, „Wesołe Nutki” oraz Młodzieżowy Zespół Taneczny „Pogórzanie-Bis”.

Na prośbę dyrekcji szkół podstawowych i zainteresowanych rodziców grupy taneczne powstawały również przy gorlickich szkołach. Obecnie zajęcia prowadzone są w Miejskich Zespołach Szkół nr 3, 5 i 6.  Przez wiele lat zajęcia taneczne prowadzone były również w gorlickich przedszkolach. Efektem pracy były pokazy taneczne na imprezach organizowanych przez placówki.

Od 1982 roku niezmiennym zainteresowaniem w Gorlickim Centrum cieszą się kursy tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w których uczestniczyło już kilka tysięcy osób. Otwarte kursy tańca towarzyskiego prowadzone są systematycznie do dnia dzisiejszego.

W pracowni tańca prowadzone są następujące formy:

 • zespoły dziecięce – taniec towarzyski, nowoczesny, ludowy
 • zespoły młodzieżowe – taniec towarzyski, narodowy, ludowy
 • zespoły regionalne – grupa dorosłych
 • zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci
 • zajęcia taneczne w przedszkolach
 • kursy tańca towarzyskiego dla młodzieży i dorosłych

Cele zajęć tanecznych:

 • rozpoznawanie i rozwijanie zdolności tanecznych dzieci i młodzieży
 • rozwijanie wrażliwości na taniec
 • uczenie się współdziałania i tworzenia w grupie
 • rozwijanie kreatywnego myślenia poprzez ruch
 • kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego
 • prezentowanie umiejętności tanecznych przed publicznością

Grupy taneczne biorą udział w krajowych i międzynarodowych konkursach oraz przeglądach, m.in.:

 • Międzynarodowy Festiwal Dzieci i Młodzieży „Suliexpo” na Węgrzech
 • Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny w Kałuszu na Ukrainie
 • Festiwal folklorystyczny w Giraltovcach na Słowacji
 • Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą”
 • Międzywojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg” w Przemyślu
 • Konkurs taneczny „Mikołajki” organizowany przez Jasielski Dom Kultury
 • Konkursy taneczne w Tarnowie i Rzeszowie
 • Udział w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Gorlicach
 • Prezentacje taneczne na Cepeliadzie w Krakowie

Tancerze GCK prezentują także swoje umiejętności na uroczystościach miejskich, szkolnych, sportowych, piknikach, festynach oraz na imprezach tematycznych.

Zajęcia prowadzone są w sali tańca wyposażonej w lustra i nagłośnienie, na scenie sali teatralnej oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Halina Czeluśniak – instruktor tańca ludowego – prowadzi dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne (taniec regionalny i ludowy), Regionalny Zespół Taneczny „Pogórzanie” – grupa dorosłych, Młodzieżowy Zespół Taneczny „Pogórzanie -Bis”, oraz zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci.

Katarzyna Święs – instruktor tańca, absolwentka Pomaturalnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie – specjalność taniec, właścicielka Studia Tańca DESTINO, wielokrotna Mistrzyni Polski w tańcach karaibskich.

Wojciech Ludwin – instruktor tańca towarzyskiego z państwową legitymacją instruktorską, właściciel gorlickiej szkoły tańca „Show DANCE”.

Kontakt:
Gorlickie Centrum Kultury,
ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice
tel.: +48 18 353 56 95, 534 108 107
e-mail: taniec@gck.gorlice.pl