W „Skrawku ​Nieba” w Łosiu uroczyście wręczono certyfikaty uprawniające do  posługiwania się Znakiem Promocyjnym marki lokalnej KARPATING.

Certyfikat dla Gorlickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego z rąk członków Kapituły odebrał burmistrz Rafał Kukla. Znakiem KARPATING wyróżniono także Festiwal „4 Strony Karpat”, organizowany przez Gorlickie Centrum Kultury i Miasto Gorlice.
Znakiem marki lokalnej Karpating oznaczane są tylko produkty, usługi i inicjatywy charakteryzujące się wysoką jakością, gwarancją pochodzenia i przyjaznością dla środowiska.
Certyfikaty przyznaje Kapituła Znaku Promocyjnego KARPATING, w skład której wchodzą:

 • Olga Gałek – przewodnicząca Kapituły, Wiceprezes Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych
 • Jacek Kowalski – specjalista od marki miejsca, wykładowca, właściciel Beskid Masala IndoChaty
 • Bartłomiej Sołtys – Nadleśniczy Nadleśnictwa Łosie
 • Ewa Wachowicz – producentka, dziennikarka i prezenterka telewizyjna
 • Andrzej Zarych – Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ

Projekt budowania marki lokalnej koordynuje Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na czele z Prezesem Zarządu Stanisławem Kaszykiem oraz Dyrektorem Biura Magdaleną Czech.

Marka lokalna KARPATING jest narzędziem promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru powiatu gorlickiego, a także narzędziem promocji lub wsparcia inicjatyw mających znaczenie dla zrównoważonego rozwoju powiatu. Marka lokalna KARPATING powstała z potrzeby mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu gorlickiego w oparciu o lokalne zasoby obszaru oraz bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne.

Rolą Znaku Promocyjnego KARPATING jest udzielanie rekomendacji dla produktów, usług i inicjatyw nim znakowanych, stwarzanie przestrzeni dla rozwoju ludzi i miejsc oraz budowanie przyjaznych relacji pomiędzy klientami, producentami i obszarem.

Celem znakowania produktów, usług i inicjatyw Znakiem Promocyjnym KARPATING jest:

 • wsparcie przedsiębiorczości na Obszarze Powiatu opartej na zasobach lokalnego środowiska: dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem pasji i aktywności mieszkańców oraz produktów lokalnych,
 • podnoszenie i upowszechnienie wiedzy dotyczącej dziedzictwa miejsca oraz wyróżniających się produktów i usług wśród mieszkańców i odwiedzających Obszar Powiatu,
 • wyróżnienie produktów i usług o najwyższej jakości, wartościowych dla budowania marki lokalnej KARPATING,
 • wsparcie spójnej i zintegrowanej oferty turystycznej Obszaru Powiatu,
 • tworzenie sieci współpracy i wspólna promocja wyjątkowych produktów i usług oznakowanych Znakiem Promocyjnym KARPATING,
 • wymiana wiedzy i doświadczeń w procesie wdrażania i promocji Znaku Promocyjnego KARPATING z partnerami lokalnymi oraz zewnętrznymi na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 • dążenie do podnoszenia jakości produktów i usług oznaczonych Znakiem Promocyjnym KARPATING,
 • mobilizowanie lokalnej społeczności na rzecz zrównoważonego rozwoju Obszaru Powiatu, propagowanie dziedzictwa kulturowego i walorów Obszaru Powiatu.

Więcej o Karpatingu pisaliśmy tutaj

http://karpating.pl/

 

Przyznano certyfikaty marki Karpating

Kapituła marki oraz uczestnicy spotkania

Dyrektor Janusz Zięba oraz Ewa Wachowicz

Wręczenie certyfikatów

Prowadzący spotkanie

Podpisywanie certyfikatów

Wręczenie certyfikatów marki

Kapituła marki

Przekazanie certyfikatów

Burmistrz Miasta Gorlice

Wręczenie certyfikatów

Certyfikaty - rozdanie

Pozowanie do zdjęć na ściance z logo marki

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content