W 2018 roku jako Gorlickie Centrum Kultury wraz z Urzędem Miejskim w Gorlicach rozpoczęliśmy starania o dofinansowanie rewitalizacji naszego budynku, jednak nie sądziliśmy, że na wynik tych starań będziemy czekać jeszcze kilka lat. Przez ten czas w GCK wiele się wydarzyło i zmieniło. Z każdym upływającym rokiem, korzystając z wypracowanych funduszy własnych i pozyskanych z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sukcesywnie doposażaliśmy nasze pracownie tematyczne. Zmieniliśmy wygląd sali kameralnej, pracowni plastycznej, ceramicznej, muzycznej, zaplecza sceny oraz sali teatralnej. Zakup nowego wyposażenia, foteli, nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, to realne kroki podjęte w kierunku dysponowania salą nowoczesną i zapewniającą komfort odbioru organizowanych wydarzeń. Te działania cieszyły naszych odbiorców, uczestników zajęć i nas samych, bo nasze wspólne centrum kultury zmieniało się na lepsze. Wszyscy odczuwaliśmy jednak potrzebę kompleksowej rewitalizacji, która pozwoliłby na przywrócenie budynkowi jego pierwotnego blasku i funkcjonalności. Najbardziej brakowało wydajnej wentylacji, klimatyzowanych pomieszczeń, dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz ze szczególnymi potrzebami.

Złożony w 2018 roku przez Miasto Gorlice wniosek aplikacyjny pn.: „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury”, w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów, został rozpatrzony pozytywnie. W listopadzie 2020 r. została podpisana umowa z Instytucją Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Pewnym stało się, że planowana od kilku lat rewitalizacja odbędzie się, poczuliśmy wówczas wielką radość i ulgę. Okres pandemii nie ułatwiał przygotowań do rozpoczęcia prac remontowych, jednak konsekwentnie pracowaliśmy nad tym by pomimo przeciwności doprowadzić nasze plany do finału.

W drodze przetargu wyłoniony został wykonawca zaplanowanych prac – firma TMB Tech specjalizująca się w budowaniu oraz kompleksowej modernizacji obiektów kulturalnych (m.in.: Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku, Bytomskie Centrum Kultury, Zamojski Dom Kultury, Tarnogrodzki Ośrodek Kultury). Wykonawca rozpoczął już prace inwentaryzacyjne, uzgodnienia projektowe i wkrótce rozpocznie także właściwe prace remontowe. Nie sposób wymienić ich wszystkich, najważniejsze to:

  • powstanie profesjonalnych sal tanecznych z zapleczem;
  • przywrócenie w nowej odsłonie kina „Legenda” i kawiarni „Gwarek”;
  • budowa szybu z windą łączącą poziom parkingu z wszystkimi kondygnacjami;
  • dostosowanie do aktualnych wymogów sanitarnych, bezpieczeństwa i p.poż.;
  • montaż klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla całego obiektu;
  • modernizacja instalacji wewnętrznych;
  • modernizacja wyposażenia technicznego sceny i sali widowiskowej;
  • przebudowa i remont pomieszczeń administracji i pracowni tematycznych;
  • utworzenie kompleksu garderób i pokoi gościnnych dla artystów;
  • renowacja wystroju sali widowiskowej i pomieszczeń traktu frontowego.

Budynek, który od 1956 roku wpisuje się w krajobraz Gorlic, znów nabierze blasku. Ogromny zakres remontu wróży przełomowy moment w funkcjonowaniu budynku oraz Gorlickiego Centrum Kultury. Zmian będzie wiele, jednak projekt przewiduje zachowanie elementów, które tworzą jego niepowtarzalny klimat, takich jak sztukaterie czy posadzki z lastryko (kompleksowa renowacja).

Jedną z największych metamorfoz przejdzie sala teatralna, serce naszego budynku, która wyposażona zostanie w nowoczesny system oświetlenia i nagłośnienia, kaskadowy układ foteli na widowni i klimatyzację. Rewitalizacja wnętrza budynku zakłada także, wspomniane powyżej przywrócenie przestrzeni kina „Legenda”, a także kawiarni, co mamy nadzieję znacznie powiększy grono odwiedzających nas osób i pozwoli w kulturalnej atmosferze spędzić czas przed i po wydarzeniach .

Zajęcia w pracowniach tematycznych to jeden z najważniejszych elementów działalności Gorlickiego Centrum Kultury. Bezpośredni kontakt z uczestnikami i budujące się w tej sferze relacje są dla nas wartością nadrzędną – to one powodują, że budynek żyje i staje się prawdziwie Naszym Domem Kultury. Niezwykle ważne będą więc działania w obrębie obecnej sali gimnastycznej, która po remoncie stanie się profesjonalnym miejscem do prowadzenia zajęć ruchowych od baletu, akrobatyki, po grupy tańca współczesnego, ludowego i kursy tańca towarzyskiego, a także odnowione i doposażone pracownie: plastyczna, ceramiki, teatralna i muzyczna stworzą niezbędne zaplecze do artystycznej ekspresji w komfortowych warunkach dla wszystkich grup wiekowych.

Po zakończonej rewitalizacji zaoferować będziemy również mogli korzystanie z nowo powstałego studia nagrań, sal konferencyjnych, a wyposażone garderoby i pokoje gościnne zabezpieczą komfort dla odwiedzających nas artystów. Te zmiany z pewnością będą miały znaczenie dla przyszłej oferty centrum kultury i postrzegania go przez naszych gości jako mającego piękne tradycje obiektu na miarę XXI wieku.

Rozpoczynając rewitalizację zapewnić możemy, że  nasz cel nadrzędny pozostanie taki sam: odpowiadać na aktualne potrzeby kulturalne społeczności naszego miasta i regionu, pomagać w obcowaniu z kulturą na najwyższym poziomie i być blisko Was. „Otwarci na kulturę” – hasło, które przyświecało nam dotychczas w naszych działaniach, pozostaje aktualne. Będziemy cały czas otwarci dla Was – tymczasowo zmienimy tylko lokalizację.

Wszelkie informacje dotyczące nowych miejsc prowadzenia zajęć i organizowanych wydarzeń będziemy na bieżąco publikować na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz na słupach ogłoszeniowych na terenie Gorlic.

Tak więc… ruszamy w tę remontową przygodę byśmy w II połowie 2023 roku mogli zachwycić się naszym nowym Gorlickim Centrum Kultury!

Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektu: Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działania 11.4 Rewitalizacja terenów przemysłowych.

 

logotypy

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content