„Wszystkie te krzyże lżej mogłem znieść jako ofiary na ołtarzu miłości Ojczyzny” – spotkanie poświęcone ks. Świeykowskiemu odbyło się dzisiaj w Gorlickim Centrum Kultury w ramach projektu „Bronisław Świeykowski. Burmistrz dni grozy”.

Spotkanie poprowadziła Urszula Karasińska – pasjonatka historii, bibliofil, długoletni pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach, koordynatorka projektu „Świadkowie lokalnej historii”, autorka książki „Gorlickie ulice – tak je pamiętamy. Stróżowska”.

Wydarzenie miało formę krótkiego panelu z udziałem pasjonatów historii – ks. Proboszcza Stanisława Ruszela, Katarzyny Liany z Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach oraz Leszka Wojtasiewicza – kolekcjonera.

Ks. Bronisław Świeykowski to bohaterski komisaryczny burmistrz Gorlic z czasów I wojny światowej. Kierował pracą zarządu miasta ratując mieszkańców od głodu i nieszczęść. Autor pamiętnika „Z dni grozy w Gorlicach”. Odznaczony godnością szambelana papieskiego oraz tytułem Honorowego Obywatela Miasta Gorlice.

Poeta Karol Irzykowski w swoich „Sonetach gorlickich” nazwał ks. Świeykowskiego „burmistrzem ruin”. Trudne zadanie pokierowania losami miasta i jego mieszkańców przyjął on na prośbę Rady Miasta 25 września 1914 r. W tych dniach, w obliczu zbliżających się wojsk rosyjskich, miasto opuściły jego dotychczasowe władze. Od listopada 1914 r., kiedy to wojska rosyjskie po raz pierwszy weszły do Gorlic, aż po Bitwę Gorlicką w maju 1915 r. miasto było areną nieustających działań wojennych. Głównym celem, jaki postawił sobie Świeykowski pełniąc obowiązki burmistrza Gorlic, była obrona ludności przed krzywdą ze strony rosyjskich żołnierzy. W obliczu grożącego mieszkańcom głodu, dzięki jego zabiegom udało się pozyskać dostawy żywności z Jasła i Biecza, dokąd osobiście jeździł po mąkę. To Świeykowski ryzykując życie ocalił pozostałą w mieście ludność żydowską, która zgodnie z nakazem władz rosyjskich nie mogła otrzymywać pomocy żywnościowej. Osobiście interweniował w obronie Polaków i Żydów oskarżanych przez Rosjan o szpiegostwo. 2 maja 1915 Rosjanie zostali wyparci z Gorlic. Ks. Świeykowski musiał zapewnić utrzymanie i kwaterunek setkom uciekinierów powracających do zrównanego z ziemią miasta. Odbudowywał Gorlice ze zniszczeń już jako Komisarz Rządowy, bo taką godność piastował od listopada 1915. W listopadzie 1918 r. z chwilą odzyskania niepodległości przez Polskę, Świeykowski objął urząd Zastępcy Powiatowej Rady Narodowej. Swą pracę dla miasta i patriotyczną działalność kontynuował do 1920 r., kiedy to złożył rezygnację z urzędu Komisarza Rządowego. Dzień wcześniej, w podziękowaniu za ofiarną pracę Rada Miasta Gorlice nadała ks. Świeykowskiemu honorowe obywatelstwo miasta. Dalsze lata, to okres wytężonej pracy społecznej na rzecz edukowania młodego pokolenia gorliczan, rozwoju gospodarczego miasta oraz odbudowy jego potencjału zniszczonego w wyniku działań wojennych.
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, logo Muzeum Historii Polski, logo Patriotyzmu Jutra
Działanie w ramach realizacji projektu „Bronisław Świeykowski. Burmistrz dni grozy.”,  dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w ramach konkursu „Patriotyzm Jutra”.

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content