Świetlica Osiedlowa „SOKÓŁ”

Adres: ul. Dukielska 73, 38-300 Gorlice
Telefon: +48 18 353 12 19
Prowadząca: Danuta Lewek
E-mail: swietlica.sokol@gck.gorlice.pl

Działalność świetlicy ukierunkowana jest na pracę z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Podczas zajęć uczestnicy uczą się jak aktywnie i kreatywnie spędzać czas wolny, wyrabiają w sobie nawyki uczestnictwa w kulturalnej rozrywce i zabawie.
Placówka ściśle współpracuje z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Niepublicznym Przedszkolem „Wesołe Skrzaty”, Zarządem Osiedla nr 7 oraz Miejskim Kołem Gospodyń.

Świetlica oferuje następujące zajęcia:

  • taneczno-ruchowe (grupa dziecięca i młodzieżowa)
  • kabaretowe (grupa dziecięca i młodzieżowa)
  • szachowe (grupa dziecięca)
  • fitness (grupa dziecięca i młodzieżowa oraz dla dorosłych)
  • kultywujące ludowe tradycje i zwyczaje (grupa dziecięca i młodzieżowa oraz dla dorosłych).

Placówka wyposażona jest w sprzęt elektroniczny (komputery z dostępem do Internetu, drukarkę), sprzęt audio-video, pomoce i materiały edukacyjne oraz urządzenia służące do ćwiczeń fizycznych i rekreacyjnych.

Świetlica jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godz.? 12.00 -? 20.00

Tygodniowy plan pracy:

Poniedziałek:
14.30 – 16.00    gry i zabawy stolikowe
16.30 – 18.00    zajęcia małej formy kabaretowej
18.00 – 19.00    zajęcia „Fitness” dla dorosłych

Wtorek:
14.00 – 15.30    zajęcia rozwijające aktywność twórczą i umysłową
16.00 – 17.30    zajęcia plastyczno-techniczne
18.00 – 20.00    spotkanie sekcji aktywnych dorosłych (SAD)

Środa:
14.30 – 16.00    zajęcia gry i zabawy rozwijające kreatywność u dzieci od lat 4
16.30 – 17.30    zajęcia małej formy kabaretowej
18.00 – 19.00    zajęcia „Fitness” dla dorosłych

Czwartek:
14.45 – 16.00    zajęcia ruchowo-taneczne dla dzieci od lat 4
17.30 – 19.00    zajęcia plastyczno-techniczne

Piątek:
14.30 – 16.30    zajęcia sportowo-rekreacyjne
16.30 – 18.00    ćwiczenia ruchowe przy muzyce od lat 7

Ponadto w godzinach otwarcia świetlicy istnieje możliwość korzystania z siłowni dla osób powyżej 16 roku życia.

Placówka oferuje także uczestnictwo w wycieczkach, rajdach, imprezach integracyjnych, konkursach, turniejach, zabawach i grach sportowych. Cyklicznie przygotowuje i realizuje plan zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży a także uroczystości, spotkania okolicznościowe związane z rokiem obrzędowym i kalendarzowym np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Dzień św. Mikołaja, „Dożynki” itp.

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w zajęciach.

Świetlica Osiedlowa „OK3M”

Adres: ul. Pod Lodownią 12, 38-300 Gorlice
Telefon: +48 18 352 40 74
Prowadząca: Katarzyna Grochowska
E-mail: swietlica.podlodownia@gck.gorlice.pl

Świetlica skupia dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat. W swoich działaniach łączy koncepcję kreatywnego spędzania czasu wolnego z funkcją opiekuńczą oraz elementami profilaktyki alkoholowej i nikotynowej. Ściśle współpracuje z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarządem Osiedla nr 6 w Gorlicach oraz z Filią Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Placówka wyposażona jest w sprzęt rekreacyjny (m.in.: stół do cymbergaja, stół do tenisa, „piłkarzyki”, piłki, rakiety do gry w badmintona), sprzęt elektroniczny (komputery, drukarka, sprzęt audio-video), oraz pomoce i materiały edukacyjne.

Świetlica jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godz.? 12.00 -? 18.00

Tygodniowy plan pracy:

poniedziałek
12.00 – 14.00  pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych
14.00 – 16.00  gry i zabawy ruchowe
16.00 – 18.00  zajęcia plastyczne

wtorek
12.00 – 14.00  pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych
14.00 – 15.30  gry i zabawy świetlicowe
15.30 – 17.00  zajęcia teatralne
17.00 – 18.00  fitness dla najmłodszych

środa
12.00 – 14.00  pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych
14.00 – 16.00  „sportowe środy” – zajęcia i turnieje sportowe
16.30 – 18.00  gry i zabawy relaksacyjne

czwartek
12.00 – 14.00  pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych
14.00 – 15.30   gry i zabawy relaksacyjne dla dzieci
15.30 – 17.00   zajęcia artystyczne (plastyczne)
17.00 – 18.00   zajęcia w sali komputerowej

piątek
12.00 – 14.00  pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych
14.00 – 16.00  zabawy rozwojowe dla dzieci z wykorzystaniem elementów profilaktyki współczesnych zagrożeń
16.00 – 17.30  zajęcia teatralne
17.30 – 18.00  zajęcia w sali komputerowej

Zajęcia sportowe, w zależności od warunków pogodowych, mogą być realizowane na boisku osiedlowym lub w parku miejskim.

Świetlica oferuje także uczestnictwo w wycieczkach, rajdach, konkursach, turniejach, wyjazdach do kina. Cyklicznie przygotowuje i realizuje plan letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, a także inne imprezy związane z Dniem Dziecka, dniem św. Mikołaja, karnawałem itp.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach i działaniach rekreacyjno-sportowych!

Świetlica Osiedlowa „Muntek”

Adres: ul. Krasińskiego 3, 38-300 Gorlice
Telefon: +48 18 550 51 00
Prowadząca: Edyta Piecuch
E-mail: swietlica.krasinskiego@gck.gorlice.pl

Świetlica prowadzi działalność mającą na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym opieki wychowawczej. Wspiera wszechstronny rozwój młodego człowieka poprzez szeroki wachlarz proponowanych zajęć włączając w nie elementy profilaktyki alkoholowej, nikotynowej i przeciwdziałania narkomanii. Świetlica współpracuje z Zarządem Osiedla nr 12 w Gorlicach, Komendą Hufca ZHP w Gorlicach i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Placówka wyposażona jest w sprzęt sportowo-rekreacyjny, elektroniczny (komputery
z dostępem do Internetu, drukarkę), sprzęt audio-video oraz pomoce i materiały edukacyjne.

Świetlica jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-17.00

Tygodniowy plan pracy:

Poniedziałek
13.00 – 15.00  zajęcia rozwijające kreatywność (zajęcia plastyczno-techniczne)
15.00 – 16.00  zajęcia sportowe
16.00 – 17.00  zajęcia komputerowe

Wtorek
13.00 – 15.00  zabawy i gry stolikowe
15.00 – 15.30  zajęcia komputerowe
15.30 – 16.30  zabawy ruchowe

Środa
13.00 – 15.00  zabawy rozwijające zdolności umysłowe
15.00 – 16.00  zajęcia sportowe
16.00 – 17.00  zajęcia komputerowe

Czwartek
13.00 – 14.00  zajęcia plastyczne
14.00 – 15.00  zajęcia komputerowe
15.00 – 16.00  zajęcia ruchowe
16.00 – 17.00  zajęcia komputerowe

Piątek
13.00 – 15.00  zajęcia rozwijające kreatywność
15.00 – 15.30  zajęcia komputerowe
15.30 – 16.30  zajęcia sportowe
16.30 – 17.00  zajęcia komputerowe

Świetlica oferuje także uczestnictwo w wycieczkach, rajdach, konkursach, turniejach, wyjazdach do kina. Cyklicznie przygotowuje i realizuje plan letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, a także imprezy tematyczne związane z rokiem obrzędowym i kalendarzowym: Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Dzień  św. Mikołaja itp.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach i działaniach rekreacyjno-sportowych.

Świetlica Osiedlowa „OSG”

Adres: ul. Wyszyńskiego 35, 38-300 Gorlice
Telefon: +48 18 353 60 99
Prowadząca: Katarzyna Dyczko
E-mail: swietlica.wyszynskiego@gck.gorlice.pl

Świetlica Osiedlowa Gorlickiego Centrum Kultury „OSG”
ul. Wyszyńskiego 35, 38-300 Gorlice

Celem zajęć prowadzonych w Świetlicy Osiedlowej jest w szczególności racjonalne i atrakcyjne wypełnianie czasu wolnego od zajęć lekcyjnych, zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do uczestnictwa w kulturze poprzez organizowanie kulturalnych rozrywek, działań pozwalających nabywać wiedzę oraz umiejętności związane z różnymi dziedzinami nauki, sztuki i kultury, prowadzących do rozwijania zdolności artystycznych, kreatywności. Świetlica oferuje także uczestnictwo w wycieczkach, konkursach, rozgrywkach sportowych, imprezach integracyjnych, wyjściach na basen. Cyklicznie przygotowuje i realizuje plan zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży a także wydarzenia zawiązane z rokiem kalendarzowym np. Walentynki, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki itp.

Świetlica współpracuje z Zarządem Osiedla nr 9 w Gorlicach i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Placówka wyposażona jest w sprzęt elektroniczny (dwa zestawy komputerowe z dostępem do Internetu, sprzęt audio), sprzęt rekreacyjny (stół do tenisa, „piłkarzyki”, akcesoria sportowe, gry stolikowe) oraz materiały i pomoce edukacyjne.

Świetlica jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 17.00

Tygodniowy plan pracy:

Ping-pongowy poniedziałek:
13.00 – 14.30 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, pomoc w odrabianiu lekcji
14.30 – 15.30 zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym (zajęcia treningowe – tenis stołowy)
15.30 – 16.45 zajęcia komputerowe/ rekreacyjne/ gry stolikowe
16.45 – 17.00 prace porządkowe

Plastyczny wtorek:
13.00 – 14.30 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, pomoc w odrabianiu lekcji
14.30 – 15.30 zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym
15.30 – 16.45 zajęcia komputerowe/ rekreacyjne/ gry stolikowe
16.45 – 17.00 prace porządkowe

Edukacyjna środa:
13.00 – 14.30 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, pomoc w odrabianiu lekcji
14.30 – 15.30 zajęcia o charakterze dydaktyczno-logicznym, (utrwalające wiedzę i pobudzające twórcze myślenie)
15.30 – 16.45 zajęcia komputerowe/ rekreacyjne/ gry stolikowe
16.45 – 17.00 prace porządkowe

Sportowy czwartek:
13.00 – 14.30 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, pomoc w odrabianiu lekcji
14.30 – 15.30 zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym (zajęcia ogólnoruchowe)
15.30 – 16.45 zajęcia komputerowe/ rekreacyjne/ gry stolikowe
16.45 – 17.00 prace porządkowe

Plastyczny piątek:
13.00 – 14.30 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, pomoc w odrabianiu lekcji
14.30 – 15.30 zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym
15.30 – 16.45 zajęcia komputerowe/ rekreacyjne/ gry stolikowe
16.45 – 17.00 prace porządkowe

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym z terenu miasta Gorlice do korzystania z propozycji świetlicy i uczestnictwa w zajęciach.