Gorlickie Centrum Kultury z przyjemnością ogłasza uruchomienie zapisów do Szkoły Baletowej Puenta na sezon 2020-2021!

Zapraszamy na pierwsze zajęcia już 15 września 2020 (wtorek).

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach:

15:00-16:00 Grupa I

16:00-17:00 Grupa II

17:00-18:00 Grupa III

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 5-8 lat, obowiązują zapisy wyłącznie poprzez portal www.strefazajec.pl.

Zajęcia odbywać się będą niezmiennie w trzech grupach, a uczestnicy zajęć zostaną do nich przypisani pod względem wieku, a także stopnia zaawansowania tak, aby każde dziecko mogło jak najpełniej skorzystać z lekcji.

Dodatkowe zajęcia z choreografii przygotowujące występ końcoworoczny są bezpłatne.

Koszt stroju pokrywają rodzice.

Instruktorzy prowadzący:

Anna Wiktor – absolwentka Studium Animatorów Kultury w Krośnie o specjalności taniec. Studentka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Całe życie związana z dziecięco-młodzieżowym zespołem folklorystycznym „Piecuchy” z Nawojowej. Tancerka w zespole Pieśni i Tańca „Krakus” w Krakowie. Przez rok prowadziła zajęcia w ramach praktyk z tańca współczesnego. 3 lata tworzyła grupę taneczno-kabaretową „Artyści za Dychę” z którą występowała na przeglądach oraz imprezach okolicznościowych zdobywając nagrody.  W ramach swojej pracy dyplomowej stworzyła widowisko taneczne pt.”Tańcem malowane. ” wystawione na deskach Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Zajęcia z dziećmi z klasyki baletowej prowadziła w Jaśle oraz Tarnowcu.

Klaudia Jaśkowska – Absolwentka Szkoły Artystycznej – Studium Animatorów Kultury na specjalizacji Taniec, studentka Krakowskich Szkół Artystycznych – wydział Choreografii. Członek Polskiego Towarzystwa Tanecznego, Artystka i Tancerka Cyrku Polskiego i Estrady, reprezentantka Studium Animatorów Kultury i Polski na Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polski Komitet do spraw UNESCO. Jako instruktor specjalizuje się w tańcu towarzyskim, współczesnym i jazzowym. Tancerka krakowskiej grupy tanecznej Atelie i Bling Dance Show. Artystka Cyrku Polskiego i Estrady. Laureatka i uczestniczka wielu konkursów tańca i festiwali tanecznych o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Finalistka konkursu choreograficzego „Source of Dance ” w ramach 8.Międzynarodowego Festiwalu Teatru Tańca, Scena Otwarta w Centrum Sztuki Mościce – Tarnów 2018. Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów prowadzonych m.in przez Piotra Kordaszewskiego, Cezarego Borowika , Maximilliana Jarisha czy Pawła Michno.

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content