Pracownia teatralna Gorlickiego Centrum Kultury działa nieprzerwanie od października 1982 roku. Zajęcia teatralne odbywały się również w Miejskich Zespołach Szkół Nr: 1, 3, 4, 5 i 6 w Gorlicach. Aktualnie próby odbywają się w Gorlickim Centrum Kultury.

Od momentu powstania w pracowni prowadzone są zajęcia obejmujące różne formy teatralne m.in. teatry: lalkowe, dramatyczne, kabaretowe, montaże słowno-muzyczne, pracę z tekstem (prozą, poezją). Pracownia organizuje i koordynuje konkursy recytatorskie, przeglądy i warsztaty teatralne, prowadzi zajęcia z przedszkolakami, uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz z osobami dorosłymi.

Nasze grupy teatralne prezentowały się w Gorlickim Centrum Kultury, gorlickich przedszkolach, szkołach, Gminnych Ośrodkach Kultury, brały udział w konkursach i przeglądach teatralnych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Zespoły zmieniały skład osobowy oraz nazwy, jednak zainteresowanie teatrem nigdy nie malało. Zajęcia teatralne nadal cieszą się dużym powodzeniem.

W pracowni teatralnej prowadzone są:

 • teatry dziecięce
 • teatry młodzieżowe
 • teatry osób dorosłych
 • zajęcia teatralne dla dzieci

Cele zajęć:

 • rozwijanie zdolności teatralnych
 • wyrabianie dbałości o kulturę żywego słowa
 • zapoznanie uczestników zajęć z różnymi formami teatralnymi
 • prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu podstaw warsztatu aktorskiego
 • rozwijanie wrażliwości na teatr
 • upowszechnianie teatru i żywego słowa wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych
 • nabycie umiejętności pracy, współdziałania i tworzenia w zespole
 • poszerzenie kreatywności w myśleniu i działaniu
 • kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego
 • prezentowanie umiejętności teatralnych przed publicznością
 • radość z tworzenia

W czasie działalności pracowni teatralnej od 1982 roku przy placówce GCK działały zespoły teatralne: „Promień”, „Lustro”, „Wiolonczela”, „Proscenium”, „Teatro-Baj”, „Wesołe Minki”, „Jedyneczki”, „Tite-Liturki”, „Pierwszaki”, „Radusie”, „Raczki-Nieboraczki”, „Raczki Rozrabiaczki”, „Wygibasy”,  „Różane Dziewczyny”, „Rozrabiaczki”, „Zajączki”, „Kleks”, „Shade”, „Bąbelek”, „Esy-Floresy”, „Trzpioty”,  „Orzeszek”, „Krasnale”, „Trójeczki”, „Czwóreczki”.
Obecnie swoją pracę kontynuują grupy teatralne: „Radość Tworzenia”, „Otwarte Drzwi”, „Orzeszek”, GGT „Promień”, „Wiolonczela”, Teatr Eksperymantalny GCK „ERGO”, Teatr „Ognia i światła”.

Grupy teatralne GCK biorą udział w konkursach oraz przeglądach, m.in.:

 • Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży w Bochni
 • Spotkania Teatralne w Krakowie
 • Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarskie
 • Przegląd Lalkarski w Limanowej
 • Tarnowski Przegląd Teatralny
 • Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Bajdurek” – eliminacje powiatowe w Gorlicach
 • Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Bajdurek” – eliminacje wojewódzkie w Nowym Sączu
 • Spotkania Teatralne w Wadowicach
 • Międzywojewódzkie Spotkania Młodzieżowych Zespołów Teatralnych w Rzeszowie
 • Festiwal Twórczość Chrześcijańskiej „Szukałem Was” w Zakopanem
 • Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich „Na Orawie” w Jabłonce
 • Zespoły teatralne GCK prezentują także swoje umiejętności na uroczystościach miejskich, szkolnych, festynach oraz na imprezach tematycznych.

Zajęcia prowadzone są w pracowni, na scenie sali teatralnej, w sali kameralnej wyposażonej w lustra i nagłośnienie.

Instruktorzy:

Barbara Fugiel – Instruktor teatralny GCK – prowadzi Grupy Teatralne: „Wiolonczela”, Gorlicką Grupę Teatralną GCK „Promień”, Młodzieżowy Teatr Eksperymentalny GCK „ERGO”, Teatr „Ognia i światła”.

Tomasz Tajak – Instruktor teatralny GCK – prowadzi Grupę Teatralną „Radość Tworzenia”, Zespół Teatralny Czterech Pokoleń „Otwarte drzwi”.

Kontakt:
Gorlickie Centrum Kultury
ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice
tel.: +48 18 353 56 95
e-mail: teatr@gck.gorlice.pl