Serdecznie zapraszamy młodzież do udziału w VI Wiosennym Konkursie Recytatorskim.

Organizatorem 6. Wiosennego Konkursu Recytatorskiego jest Gorlickie Centrum Kultury oraz Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych i kulturalnych z powiatu gorlickiego.

Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów, pobudzanie aktywności twórczej.

Kategorie wiekowe:

I kat.      – młodzież szkół podstawowych              – klasy VI-VIII

II kat.    – młodzież szkół ponadpodstawowych   – klasy I-IV

Karty zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych/ zgodę na wykorzystanie wizerunku należy przesyłać na adres: Gorlickie Centrum Kulturyul. Michalusa 4,    38-320 Gorlice lub złożyć w sekretariacie GCK do dnia 23 marca /poniedziałek/ 2020 roku (karty dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane – decyduje data stempla pocztowego).

Przesłuchania recytatorów odbędą się w GCK w dniach:

2.04.2020 r. /czwartek/              – godz. 9.00      kat. I

3.04.2020 r. /piątek/                  – godz. 9.00      kat. II

Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru /wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika/, interpretacja utworu, kultura i wyrazistość słowa, ogólny wyraz artystyczny.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku – osoba niepełnoletnia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku – osoba pełnoletnia

Zapraszamy!

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content