baner konkurs pieśni patriotycznej

Kolejność występów uczestników VII Gorlickiego Konkursu Pieśni Patriotycznej – 15.02.2022 r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Gorlickim Konkursie Pieśni Patriotycznej.

VII Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej został objęty Patronatem Honorowym Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiety Witek.

Organizator

Barbara Bartuś Poseł na Sejm RP

Współorganizatorzy

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach
 • Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach
 • Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
 • Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
 • Szkoła Muzyczna I st. w Bobowej
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach
 • Stowarzyszenie ,,Nasze Miasto” w Gorlicach
 • Tomasz Płatek Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Gorlickiego

Cel Konkursu

 • Wzrost świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków
 • Wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej
 • Pogłębienie miłości do Ojczyzny
 • Poszerzenie znajomości historii i kultury polskiej zawartej w pieśniach na przestrzeni dziejów
 • Przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, czasem zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa Narodu

Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego oraz Miasta Nowy Sącz.
 2. Konkurs odbywa się w trzech grupach wiekowych:
 • uczniowie szkół podstawowych klas I – IV
 • uczniowie szkół podstawowych klas V – VIII
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych
 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
 • solistów
 • zespołów
 1. Każda szkoła może zgłosić, wyłonionych w drodze eliminacji wewnętrznych, maksymalnie dwóch uczestników w kategorii solistów w danej grupie wiekowej i dwóch uczestników w kategorii zespołów (ilość osób w zgłaszanych zespołach nie może przekraczać 20 uczestników).

Lista utworów obowiązkowych (nuty w załączniku nr 1):

 • Mazurek Dąbrowskiego – 4 zwrotki
 • Pierwsza Brygada – 4 zwrotki
 • Warszawianka 1831 – 4 zwrotki
 • Rota – 3 zwrotki
 • Boże coś Polskę – 4 zwrotki
 • Piechota – 3 zwrotki

Zgłoszenia uczestników należy składać w Gorlickim Centrum Kultury osobiście lub listownie do dnia 2 lutego 2022 roku. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 15-16 lutego 2022 roku w trybie stacjonarnym, z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach, a laureaci wystąpią razem z Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej z Nowego Sącza podczas uroczystych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbędą się 27 lutego 2022 roku w sali teatralnej Gorlickiego Centrum Kultury. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają drobne upominki, a podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych laureatom i wyróżnionym zostaną wręczone dyplomy i nagrody.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu i zasad w nim określonych.

 

TERMINARZ KONKURSU:

do 2 lutego 2022 r.                   przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Konkursie;

do 4 lutego 2022 r.                   przesłanie potwierdzenia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia uczestnika;

15 – 16 luty 2022 r.                  przesłuchania konkursowe;

27 luty 2022 r.                          koncert finałowy w sali teatralnej GCK, występ laureatów i wręczenie nagród laureatom konkursu.

W ZWIĄZKU ZE ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ ZWIĄZANĄ Z EPIDEMIĄ SARS-CoV-2 ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA KONKURSU W KAŻDEJ CHWILI.


Dokumenty do pobrania: 

Regulamin

Karta zgłoszenia

Nuty

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej (uzupełnia rodzic lub opiekun prawny)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej (uzupełnia rodzic lub opiekun prawny)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby pełnoletniej

Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby pełnoletniej

Podkłady do utworów patriotycznych do pobrania:

Hymn B – dur

Hymn C – dur

Hymn D – dur

Boże, coś Polskę A – dur

Boże, coś Polskę B – dur

Boże, coś Polskę C – dur

Boże, coś Polskę D – dur

Marsz Pierwszej Brygady d – moll

Marsz Pierwszej Brygady e – moll

Marsz Pierszej Brygady fis – moll

Marsz Pierwszej Brygady g – moll

Rota fis – moll

Rota cis – moll

Rota d- moll

Rota e – moll

Warszawianka A – dur

Warszawianka B – dur

Warszawianka C – dur

Warszawianka D – dur

Piechota – d-moll

Piechota – e-moll

Piechota – h-moll

Piechota – c-moll 

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content