W związku z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez Polski Rząd informujemy, że VII Wiosenny Konkurs Recytatorski nie odbędzie się w dniu 30 marca br. (wtorek).
Nowy termin konkursu podamy  niebawem.

Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach serdecznie zaprasza do udziału w VII Wiosennym Konkursie Recytatorskim.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych i kulturalnych z powiatu gorlickiego.

 

Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów, pobudzanie aktywności twórczej.

 

Przesłuchania recytatorów odbędą się w GCK w dniach:

29.03.2021 r. /poniedziałek/     – godz. 9.00        – kat. I

30.03.2021 r. /wtorek/                – godz. 9.00        – kat. II

 

Kategorie wiekowe:

I kat.     – młodzież szkół podstawowych               – klasy VI-VIII

II kat.    – młodzież szkół ponadpodstawowych   – klasy I-IV

 

Karty zgłoszenia, podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku należy przesyłać na adres: Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice lub złożyć w sekretariacie GCK do dnia 24 marca /środa/ 2021 roku (karty dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane – decyduje data stempla pocztowego).

 

Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru /wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika/, interpretacja utworu, kultura i wyrazistość słowa, ogólny wyraz artystyczny.

Wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu.

 

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Zgoda RODO dla osoby niepełnoletniej,    Oświadczenie Covid dla osoby niepełnoletniej

Zgoda RODO dla osoby pełnoletniej,   Oświadczenie Covid dla osoby pełnoletniej

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content