Nowy termin konkursu.

 

Informujemy, że VII Wiosenny Konkurs Recytatorski odbędzie się 1 czerwca br. (wtorek) w sali teatralnej Gorlickiego Centrum Kultury z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

– o godz. 9.00 – uczestnicy kategorii I (młodzież szkół podstawowych – klasy VI-VIII)

– o godz. 11.30 – uczestnicy kategorii II (młodzież szkół ponadpodstawowych I-IV)

 

Kolejność prezentacji

 

 

Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach serdecznie zaprasza do udziału w VII Wiosennym Konkursie Recytatorskim.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych i kulturalnych z powiatu gorlickiego.

 

Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów, pobudzanie aktywności twórczej.

 

Przesłuchanie recytatorów odbędzie się w GCK w dniu:

01.06.2021 r. /wtorek/ 

  • godz. 9.00 – kat. I
  • godz. 11.30 – kat. II

 

Kategorie wiekowe:

I kat.     – młodzież szkół podstawowych               – klasy VI-VIII

II kat.    – młodzież szkół ponadpodstawowych   – klasy I-IV

 

Karty zgłoszenia, podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku należy przesyłać na adres: Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice lub złożyć w sekretariacie GCK do dnia 24 marca /środa/ 2021 roku (karty dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane – decyduje data stempla pocztowego).

 

Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru /wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika/, interpretacja utworu, kultura i wyrazistość słowa, ogólny wyraz artystyczny.

Wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu.

 

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Zgoda RODO dla osoby niepełnoletniej,    Oświadczenie Covid dla osoby niepełnoletniej

Zgoda RODO dla osoby pełnoletniej,   Oświadczenie Covid dla osoby pełnoletniej

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content