Baner informacyjny

Z radością informujemy, że projekt „Pieśń o ziemi naszej”, złożony przez Gorlickie Centrum Kultury w partnerstwie z Miastem Gorlice, uzyskał 50.000 zł dofinansowania, z Muzeum Historii Polski w ramach konkursu „Patriotyzm Jutra”. To hołd dla Wincentego Pola – wybitnego polskiego naukowca, geografa, poety i patrioty, który związany był z Gorlicami.

Zadanie składać się będzie z trzech odrębnych działań:

  1. „Wincenty Pol – geograficznie i lirycznie” – warsztatów inspirowanych zainteresowaniami Wincentego Pola – geografią, etnografią, przyrodą, geologią, literaturą, historią, kartografią i kaligrafią, które zakończy gra terenowa;
  2. „Wincenty Pol – artystycznie” – warsztatów plastycznych opartych i będących interpretacją powstałego pod Gorlicami utworu Wincentego Pola „Pieśń o ziemi naszej” wraz z wystawą plenerową prac i katalogiem, powstaniem czasowego street artu i zamieszczeniem plakatów z pracami uczestników w przestrzeni publicznej;
  3. „Wincenty Pol – patriotycznie” – niepodległościowej biesiady, w trakcie której wybrzmią patriotyczne utwory tego wybitnego poety, uczestnika powstania listopadowego m.in. fragmenty „Pieśni Janusza”.

Wincenty Pol to poeta, prozaik, patriota, geograf, profesor pierwszej w Polsce Katedry Geografii na UJ, kawaler Orderu Virtuti Militari, który związany był także z ziemią gorlicką. Pod koniec lata 1835 zatrzymał się dłużej u Tadeusza Skrzyńskiego w Zagórzanach k. Gorlic. Tutaj powstała „Pieśń o ziemi naszej” – najpopularniejszy utwór Pola, gdzie romantyczne „obrazy z podróży” – opis poszczególnych regionów Polski – łączą się z przedstawieniem życia i pracy chłopa pańszczyźnianego z akcentami krytyki społecznej. W maju 1836 r. osiadł w charakterze administratora w Kalenicy, a w 1840 r. ponownie powrócił na ziemię gorlicką – przez 6 lat mieszkał w Gliniku Mariampolskim (obecnie część Gorlic), skąd latem urządzał liczne wędrówki w Karpaty. W swoim „dworku pod dębami” pracował nad „Geografią i etnografią Polski” – niestety, rękopis spłonął. Kilka lat na ziemi gorlickiej było znaczące w jego życiorysie. Tu zostały wzbudzone zainteresowania, które stworzyły z niego geografa, etnografa i przyrodnika, co w przyszłości utorowało mu drogę do katedry na UJ i miana ojca geografii polskiej.

Wartość dofinansowania: 50 000 zł.
Całkowita wartość projektu: 63 000 zł.

 

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content