Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach serdecznie zaprasza do udziału w 9. Wiosennym Konkursie Recytatorskim.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych i kulturalnych z powiatu gorlickiego.

Karty zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 11 kwietnia 2023 roku (poniedziałek) na adres: Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice – decyduje data stempla pocztowego.

Przesłuchania odbędą się dnia 21 kwietnia 2023 roku (piątek), o godz. 9:00, w auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach przy ul. Wróblewskiego 12.

Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można na stronie www.gck.gorlice.pl oraz pod numerami: 516 536 761, 18 35 35 695.

 

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku – osoba niepełnoletnia

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku – osoba pełnoletnia

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content