14
maj
10:00 — 15:00
Gorlickie Centrum Kultury
Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice, Polska
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

35. FESTIWAL TEATRÓW DZIECI I MŁODZIEŻY „BAJDUREK” – ODWOŁANY

 

Gorlickie Centrum Kultury serdecznie zaprasza do udziału w eliminacjach powiatowych 35. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek”.

Patronat honorowy nad 35. Festiwalem Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek” odjął Pan Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Festiwal jest prezentacją dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych z województwa małopolskiego, pracujących w placówkach oświatowo-wychowawczych, domach kultury, stowarzyszeniach i innych. Festiwal stwarza możliwość konfrontacji, wymiany doświadczeń, twórczych poszukiwań inscenizacyjnych, scenograficznych oraz upowszechniania kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół, ośrodków kultury i wszystkich placówek, w których mogą działać grupy teatralne do lat 16.

 

Czas trwania spektaklu nie może przekraczać 30 minut.

Zespoły nie mogą zgłaszać na BAJDURKA spektakli, które prezentowały w poprzednich latach.

 

Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest dostarczenie karty zgłoszenia oraz podpisanych przez rodziców/prawnych opiekunów zgód na przetwarzanie danych osobowych, zgód na wykorzystanie wizerunku od każdego uczestniczącego dziecka. Dokumenty należy przesyłać na adres: Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice lub złożyć w sekretariacie GCK do dnia 4 maja /poniedziałek/ 2020 r. (karty dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane – decyduje data stempla pocztowego).

 

Festiwal przebiega w dwóch etapach:

  • I ETAP – ELIMINACJE POWIATOWE – 14 maja 2020 r., godz. 10.00 w Gorlickim Centrum Kultury
  • II ETAP FINAŁ, który odbędzie się 16-18 czerwca 2020 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, sala im. Lipińskiego, ul. Długosza 3.

Najlepsze prezentacje I etapu będą kwalifikowane do spotkania finałowego zgodnie z założeniem, że II etap Festiwalu nie ma charakteru konkursu. Celem finału w Nowym Sączu jest prezentacja najciekawszych spektakli województwa małopolskiego jakie powstały w teatrze amatorskim dzieci i młodzieży od ubiegłorocznego finału BAJDURKA.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

 

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiczną konkurs został ODWOŁANY.

Szczegóły

Data:
14 maja 2020
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Kategoria:

Nadchodzące wydarzenia