04
marzec
10:00 — 16:00

Gorlice, Małopolskie, 38-300, Polska
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

65. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

 

1.Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą dla amatorów – otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych.

2. Warunki udziału w Konkursie są następujące:

  • Przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II regulaminu); repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.
  • Wypełnienie karty zgłoszenia uczestnika; złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyszczególnione w karcie działania organizatora, objęte i regulowane przepisami o ochronie danych osobowych.

3. KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA należy złożyć w sekretariacie GCK do dnia 24 lutego 2020 r.

 

65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów.

 

TURNIEJ RECYTATORSKI

1.Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:

– młodzieży szkół ponadpodstawowych;

– dorosłych.

2. Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.

3. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.

Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

1.Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.

2. Repertuar obejmuje:

– 3 utwory śpiewane

– 1 utwór recytowany

3. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:

– wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;

– przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;

-uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.

4. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

5. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

6. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

 

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

1.Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2. Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.

3. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.

Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

 

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.

Obowiązują następujące zasady:

1.Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)

3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).

Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, w którym znajdują się wszystkie szczegółowe informacje.

 

 

Karty zgłoszenia oraz zgody prosimy przesyłać lub dostarczyć osobiście do dnia 24 lutego 2020 r. /poniedziałek/ na adres: Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice – decyduje data stempla pocztowego.

 

Przesłuchania recytatorów odbędą się 4 marca 2020 r. /środa/ o godz. 10.00 w sali teatralnej Gorlickiego Centrum Kultury.

 

 

Regulamin konkursu

Karta uczestnika – Recytacja

Karta uczestnika – Teatr Jednego Aktora

Karta uczestnika – Poezja Śpiewana

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na wykorzystanie wizerunku – osoba niepełnoletnia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na wykorzystanie wizerunku – osoba pełnoletnia

 

Zapaszamy do udziału w konkursie.

 

Szczegóły

Data:
4 marca 2020
Czas:
10:00 - 16:00
Wydarzenie Kategoria:

Nadchodzące wydarzenia