23
Styczeń
10:00 — 14:00
Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach
Rynek 1

Gorlice, Małopolska 38-300 Polska
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

III GORLICKI KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Regulamin III Gorlickiego Konkursu Pieśni Patriotycznej dla uczniów Szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017:

I. Honorowy Patronat:

Finał konkursu odbędzie się w czasie obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gorlicach, które zostały objęte „Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy Żołnierzom Wyklętym”.

II.    Organizator:
.    Barbara Bartuś Poseł na Sejm RP;
.    Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach
.    Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Gorlicach.

III.    Współorganizatorzy:
.    Krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej;
.    Tomasz Płatek Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Gorlickiego.

IV.    Cel Konkursu:
1.    Wzrost świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków.
2.    Wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej.
3.    Pogłębienie ich miłości do Ojczyzny.
4.    Poszerzenie znajomości historii i kultury polskiej zawartej w pieśniach na przestrzeni dziejów.
5.    Przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa Narodu.

V.    Uczestnicy Konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego i nowosądeckiego.
Konkurs odbywa się w trzech grupach wiekowych:
.    dzieci ze szkół podstawowych
.    młodzież gimnazjalna
.    młodzież szkół ponadgimnazjalnych

VI.    Organizacja Konkursu
a)    Przesłuchania konkursowe
1.    Przesłuchania konkursowe planowane są w dniu 23 stycznia 2017 r. (poniedziałek), od godz. 10.00 w Gorlickim Centrum Kultury w Gorlicach przy ul. Michalusa 4.
2.    Wykonawcy będą oceniani w dwóch kategoriach:
.    solistów
.    zespołów
3.    Obowiązywać będzie wykonanie 2 utworów w języku polskim z pamięci:
.    jeden wylosowany utwór lub część utworu z listy utworów obowiązkowych;
.    jeden utwór wybrany przez uczestnika o tematyce patriotyczno-historycznej
4.    Łączny czas występu nie może przekraczać 10 minut.
5.    Wykonywanie utworów może odbywać się:
.    a capella;
.    przy akompaniamencie na żywo (warunki techniczne należy podać przy zgłoszeniu);
.    przy podkładzie muzycznym odtwarzanym z nośnika CD (płytę CD prosimy dostarczyć do Gorlickiego Centrum Kultury min. 2 tygodnie przed przesłuchaniami, UWAGA!! podkład muzyczny nie może być w postaci skompresowanego pliku Mp3).
6.    Odtwarzany podkład muzyczny nie może zawierać nagranych głosów wokalnych.
7.    Komisja konkursowa liczy 5 osób. Werdykt Komisji jest ostateczny.
8.    Komisja konkursowa oceniać będzie wykonawców wg następujących kryteriów
.    dobór repertuaru;
.    muzykalność i warunki głosowe wykonawców;
.    brzmienie i technika wokalna;
.    interpretacja utworów;
.    ogólny wyraz artystyczny.

b)    Lista utworów obowiązkowych wraz z nutami (załącznik nr 1):
1.    Mazurek Dąbrowskiego – 4 zwrotki
2.    Hymn Pierwszej Brygady – 4 zwrotki
3.    Warszawianka 1831 – 4 zwrotki
4.    Rota – 3 zwrotki
5.    Boże coś Polskę – 4 zwrotki

c)     Zakończenie przesłuchań i nagrody
1.   Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom oraz upominek.
2.   Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe.
3. Nagrodą w kategorii solistów dla zdobywcy I miejsca z Gimnazjum i zdobywcy I miejsca ze Szkoły Ponadgimnazjalnej jest wyjazd wraz z opiekunem na dwudniową wycieczkę do Warszawy zorganizowaną w dniach 8-9 czerwca 2017 roku.
Wyjazd autokaru firmy STEFAN FHU S.C. KLIŃSKA ELŻBIETA I KLIŃSKI STEFAN nastąpi po północy 7/8 czerwca z: Gorlice – budynek MZS Nr 4 ul. Krasińskiego 9
Nowy Sącz – budynek Miejskiego Domu Kultury (Al. Wolności 23).

VII.    Zobowiązania uczestników Konkursu:
1.    Laureaci I miejsca konkursu nagrodzeni w poszczególnych kategoriach wystąpią w koncercie podczas uroczystych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który odbędzie się w dniu 26.02.2017 r. o godz. 17.00 w Sali teatralnej Gorlickiego Centrum Kultury.
2.    Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży oraz koszty ubezpieczenia;
3.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie występów oraz na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów na zasadach określonych przez Organizatora.

VIII.    Postanowienia końcowe:
1.    Zgłoszenie się uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że utwory zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich;
2.    Zgłoszenia uczestników konkursu dokonują opiekunowie na karcie zgłoszeń  (załącznik nr 2) osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną do dnia 06.01.2017 r. do sekretariatu Gorlickiego Centrum Kultury, 38-320 Gorlice, ul. Michalusa 4, tel. 18 35 35 695; e-mail: muzyka@gck.gorlice.pl.
Jest to warunkiem przystąpienia do przesłuchań konkursowych.
3.    Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu zostaną przesłane drogą elektroniczną do dnia 13.01.2017 r.
4.    Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.
5.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) w celach związanych z Konkursem.

Informacji dodatkowych udzielaja:

pracownik Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś w Gorlicach ul. Ks. B. Świeykowskiego 3/3, tel. 666 016 999, tel./fax 18 352 01 13, e-mail Barbara.Bartus@sejm.pl

Bogusław Urzędowski w Gorlickim Centrum Kultury, 38-320 Gorlice; ul. Michalusa 4, tel. 662 108 846, 18 35 35 695 w. 30, e-mail: muzyka@gck.gorlice.pl

 

Kolejność występów uczestników III Gorlickiego Konkursu Pieśni Patriotycznej – do pobrania

Dokumenty do pobrana:

Regulamin

Karta zgłoszenia

Piosenki do pobrania:

„Boże, coś Polskę”, „Mazurek Dąbrowskiego”,
„Pierwsza brygada”,
„Rota”,
„Warszawianka 1831”

Podkłady do utworów patriotycznych do pobrania:

Hymn B – dur

Hymn C – dur

Hymn D – dur

Boże, coś Polskę A – dur

Boże, coś Polskę B – dur

Boże, coś Polskę C – dur

Boże, coś Polskę D – dur

Hymn Pierwszej Brygady d – moll

Hymn Pierwszej Brygady e – moll

Hymn Pierwszej Brygady fis – moll

Hymn Pierwszej Brygady g – moll

Rota fis – moll

Rota cis – moll

Rota d – moll

Rota e – moll

Warszawianka A – dur

Warszawianka B – dur

Warszawianka C – dur

Warszawianka D – dur

 

 

Szczegóły

Data:
23 stycznia 2017
Czas:
10:00 - 14:00
Wydarzenie Kategorie:
,
Organizator:

Nadchodzące wydarzenia