02
luty
10:00 — 13:00
Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach
Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach, Rynek 1, Gorlice, Małopolska, 38-300, Polska
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

IV GORLICKI KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Regulamin IV Gorlickiego Konkursu Pieśni Patriotycznej dla uczniów Szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018:

I. Honorowy Patronat:
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Dr Jarosław Szarek

II. Organizator:
. Barbara Bartuś Poseł na Sejm RP;
. Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach
. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach

III. Współorganizatorzy:
. Krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
. Tomasz Płatek Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Gorlickiego
. Adam Piechowicz Radny Rady Miasta Gorlic

IV. Cel Konkursu:
. Wzrost świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków.
. Wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej.
. Pogłębienie ich miłości do Ojczyzny.
. Poszerzenie znajomości historii i kultury polskiej zawartej w pieśniach na przestrzeni dziejów.
. Przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa Narodu.

V. Uczestnicy Konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych Subregionu Sądeckiego.
2. Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych:
– uczniowie szkół podstawowych
– uczniowie gimnazjów i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
– solistów
– zespołów

VI. Lista utworów obowiązkowych (nuty w załączniku nr 1):
. Mazurek Dąbrowskiego – 4 zwrotki
. Hymn Pierwszej Brygady – 4 zwrotki
. Warszawianka 1831 – 4 zwrotki
. Rota – 3 zwrotki
. Boże coś Polskę – 4 zwrotki

VII. Przebieg Konkursu
1. Przesłuchania konkursowe: UWAGA !!! Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń  zmienił się termin i miejsce przesłuchań. Przesłuchania planowane są w dniach  od 1 do 2 lutego 2018 r. (czwartek, piątek), od godz. 10.00 w Gorlickim Centrum Kultury, ul. Michalusa 4.
2. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny.
3. Obowiązywać będzie wykonanie w języku polskim z pamięci 2 utworów:
– jeden wylosowany utwór lub część utworu z listy utworów obowiązkowych
– jeden utwór o tematyce patriotyczno-historycznej wybrany przez uczestnika.
4. Łączny czas występu nie może przekraczać 10 minut.
5. Wykonywanie utworów może odbywać się:
– a capella;
– przy akompaniamencie na żywo (warunki techniczne należy podać przy
zgłoszeniu);
– przy podkładzie muzycznym odtwarzanym z nośnika CD (płytę CD prosimy dostarczyć do Gorlickiego Centrum Kultury min. 2 tygodnie przed przesłuchaniami),
UWAGA!!!: Podkład muzyczny nie może być w postaci skompresowanego pliku Mp3
6. Odtwarzany podkład muzyczny nie może zawierać nagranych głosów wokalnych
7. Komisja konkursowa liczy 5 osób. Werdykt Komisji jest ostateczny.
8. Komisja konkursowa oceniać będzie wykonawców wg następujących kryteriów:
– dobór repertuaru;
– znajomość tekstu i melodii utworu wylosowanego;
– muzykalność i warunki głosowe wykonawców;
– brzmienie i technika wokalna;
– interpretacja utworów;
– ogólny wyraz artystyczny.
9. Każdy z uczestników otrzyma upominek.
10. Laureaci I miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody książkowe.
11. Nagrodą w kategorii solistów dla zdobywców I miejsc jest wyjazd wraz z opiekunem na dwudniową wycieczkę do Warszawy zorganizowaną w czerwcu 2018 r.

VII. Postanowienia końcowe:
1. Laureaci I miejsca nagrodzeni w poszczególnych kategoriach wystąpią w koncercie podczas uroczystych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który odbędzie się w dniu 4 marca 2018 r. o godz. 17.30 (niedziela) w sali teatralnej Gorlickiego Centrum Kultury.
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie występów oraz na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów na zasadach ustalonych przez Organizatora.
3. Zgłoszenie się uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone utwory wybrane przez uczestnika nie naruszają praw osób trzecich.
4. Zgłoszenia uczestników konkursu dokonują opiekunowie na karcie zgłoszeń (załącznik nr 2) osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną do dnia 10 stycznia 2018 r. do sekretariatu Gorlickiego Centrum Kultury, 38-320 Gorlice, ul. Michalusa 4, tel. 18 35 35 695; e-mail: muzyka@gck.gorlice.pl.
Jest to warunek dopuszczenia do przesłuchań konkursowych.
5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu zostaną przesłane drogą elektroniczną do dnia 19.01.2018 r.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.
7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) w celach związanych z Konkursem.
Informacji dodatkowych udziela:
– pracownik Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś w Gorlicach ul. Ks. B. Świeykowskiego 3/3, tel./fax 18 352 01 13 w poniedziałki, wtorki i piątki od godz. 9.00 do 15.00, e-mail Barbara.Bartus@sejm.pl
– Pan Bogusław Urzędowski w Gorlickim Centrum Kultury ul. Michalusa 4, tel. 662 108 846, 18 353 56 95 w. 30
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -15.30, e-mail: muzyka@gck.gorlice.pl

Lista uczestników wg kolejności występów

Dokumenty do pobrania: 

Regulamin

Karta zgłoszenia

 

Piosenki do pobrania:

„Boże coś Polskę”, „Mazurek Dąbrowskiego”

„Pierwsza brygada”

„Rota”

„Warszawianka 1831”

 

Podkłady do utworów patriotycznych do pobrania:

Hymn B – dur

Hymn C – dur

Hymn D – dur

Boże, coś Polskę A – dur

Boże, coś Polskę B – dur

Boże, coś Polskę C – dur

Boże, coś Polskę D – dur

Hymn Pierwszej Brygady d – moll

Hymn Pierwszej Brygady e – moll

Hymn Pierwszej Brygady fis – moll

Hymn Pierwszej Brygady g – moll

Rota fis – moll

Rota cis – moll

Rota d – moll

Rota e – moll

Warszawianka A – dur

Warszawianka B – dur

Warszawianka C – dur

Warszawianka D – dur

Szczegóły

Data:
2 lutego 2018
Czas:
10:00 - 13:00
Wydarzenie Kategoria:
Organizator:

Nadchodzące wydarzenia