26
Lipiec
08:00
Dom Polsko-Słowacki
Rynek 1

Gorlice, Małopolskie 38-300 Polska
Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

KONKURS PLASTYCZNY „ROPONIOSKA”

I. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Organizatorami Konkursu Rysunku Satyrycznego „ROPONIOSKA 2008” są redakcja Wiadomości Naftowych i Gazowniczych, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Stowarzyszenie Pogranicza i Dom Polsko-Słowacki w Gorlicach.
 2. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do artystów amatorów i profesjonalistów.
 3. Udział w konkursie mogą wziąć oryginały prac plastycznych, wykonane w różnych technikach graficznych (komputerowe – sygnowane ręcznie przez autora). Na odwrocie powinien znajdować się podpis, dane kontaktowe autora i data powstania pracy.
 4. Temat konkursu: „Ropa naftowa, przemysł naftowy i paliwowy”. Rysunek satyryczny, pasek komiksowy, karykatura postaci kojarzonej z przemysłem naftowym.
 5. Do konkursu nie należy zgłaszać prac uprzednio nagradzanych i zgłaszanych do innych konkursów;
 6. Format prac: maksymalnie 297 x 420 mm (A3).
 7. Prace zgłoszone do konkursu będzie kwalifikować do wystawy jury złożone z profesjonalistów oraz przedstawicieli organizatora.
 8. Prace z opisem na odwrocie należy dostarczyć w opakowaniu chroniącym przed uszkodzeniem w ostatecznym terminie do 8.08.2008 r. (ostateczna data dostarczenia prac) na adres: Redakcja Wiadomości Naftowych i Gazowniczych, ul. Kościuszki 34, 38-300 Gorlice z dopiskiem „ROPONIOSKA”. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i wernisaż wystawy odbędzie się 22 sierpnia 2008 w Domu Polsko-Słowackim, ul. Rynek w Gorlicach. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie lub zaginięcie przesyłki.
 1. Autor wyraża zgodę na publiczne ujawnienie przesłanych danych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

II. NAGRODY

Pierwsze miejsce – nagroda pieniężna 1000 zł, dyplom, cenne nagrody rzeczowe od sponsorów;

Drugie miejsce – nagroda pieniężna 600 zł, dyplom, cenne nagrody rzeczowe od sponsorów;

Trzecie miejsce – nagroda pieniężna 400 zł, dyplom, cenne nagrody rzeczowe od sponsorów;

Przewiduje się także wyróżnienia – dyplomy i pakiety cennych nagród rzeczowych.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania, wykorzystywania ich prac na wszelkich polach eksploatacji dla celów reklamowych, zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu w formie druków i innych materiałów promocyjnych związanych z konkursem.
 2. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów i zostaną włączone do zbiorów archiwalnych konkursu „ROPONIOSKA”, pozostałe będą zdeponowane (do ew. odbioru) w siedzibie organizatora.
 3. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu jest organizator konkursu.
 4. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na warunki niniejszego regulaminu.

Szczegóły

Data:
26 lipca 2008
Czas:
08:00
Wydarzenie Kategoria:
Organizator:

Nadchodzące wydarzenia