31
Marzec
08:00 — 16:00
Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach
Rynek 1

Gorlice, Małopolska 38-300 Polska
Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

PIERWSZA EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO „4 STRONY FOLKLORU”

Gorlickie Centrum Kultury zaprasza do udziału w pierwszej edycji Konkursu plastycznego „4 strony folkloru”.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej nawiązującej do barwnej i różnorodnej tradycji Pogórza. Konkurs organizowany jest po raz pierwszy, jako nowa, integralna część istniejącego od trzech lat Festiwalu „4 strony Karpat”. Organizatorem oraz realizatorem zarówno Festiwalu jak i Konkursu jest Gorlickie Centrum Kultury.

Ideą Konkursu są poszukiwania interpretacyjne oraz możliwość wyrażenia poprzez pryzmat barw, własnych przemyśleń i emocji na temat folkloru.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Miasta Gorlice oraz Powiatu Gorlickiego. Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież z miejskich i powiatowych placówek edukacyjnych.

Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas I – III
 • uczniowie klas IV – VI
 • uczniowie klas VII – VIII oraz gimnazjum
 • uczniowie szkół średnich
 • uczniowie szkół specjalnych

Głównym celem Konkursu są poszukiwania twórcze:

 • symboliki koloru
 • kolorów w prostych, prozaicznych czynnościach
 • oddziaływania barw w codziennym życiu
 • wzbudzanie zainteresowania niematerialnym dziedzictwem kulturowym
 • uwrażliwienie na piękno folkloru
 • budowanie tożsamości i świadomości regionalnej
 • rozwijanie emocji, fantazji i wyobraźni plastycznej

Udział w konkursie jest bezpłatny. 

Zasady uczestnictwa:

Zadaniem uczestnika jest stworzenie samodzielnej, podpisanej pracy plastycznej inspirowanej kolorem i tradycyjną kulturą. Technika wykonania pracy jest dowolna – z wyłączeniem prac przestrzennych oraz prac wykonanych z materiałów nietrwałych. Na konkurs przyjmowane będą prace płaskie, jednostronne, nieoprawione. Minimalny format pracy to A4/21 x 29,7/ cm, maksymalny to A2/ 42 x 59,4 cm/.

Prace należy dostarczyć do dnia 31 marca 2018 r. na adres: Gorlickie Centrum Kultury ul. Michalusa 4, 38 – 320 Gorlice z dopiskiem: „4 strony folkloru” wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym podpisanym przez Rodzica lub Opiekuna.

Wyniki w formie protokołu Jury ogłoszone zostaną na stronie internetowej Gorlickiego Centrum Kultury oraz na podany na karcie zgłoszeniowej e-mail lub numer telefonu.

Wybrane przez Jury prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy pokonkursowej zorganizowanej w Domu Polsko-Słowackim im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach, Rynek 1.

Termin ogłoszenia wyników – 10 kwietnia 2018 r.

Uroczyste wręczenie dyplomów połączone z wernisażem wystawy pokonkursowej odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w Domu Polsko-Słowackim im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach, Rynek 1.

Nagrodą dla laureatów Konkursu oraz części uczestników będzie udział w całodniowym plenerze artystycznym, który odbędzie się w Skansenie w Szymbarku w maju 2018 r. Koszty udziału w plenerze, transport, materiały plastyczne itp. pozostają po stronie Organizatora.

Konkurs koordynują: Magdalena Rak tel. 501 296 890, Tomasz Tajak tel. 502 287 087, e-mail: plastyka@gck.gorlice.pl

Karta zgłoszenia – do pobrania

Szczegóły

Data:
31 marca 2018
Czas:
08:00 - 16:00
Wydarzenie Kategoria:
Organizator: