01
Październik
08:00
Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach
Rynek 1

Gorlice, Małopolska 38-300 Polska
Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

ULOTNY UROK POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO W TRÓJKĄCIE PRZYJAŹNI BADEJOV-KRYNICA-GORLICE

KONKURS FOTOGRAFICZNY

W związku z realizacją projektu „Rozwój regionu granicznego przez wspólną promocję i realizację Domu Polsko-Słowackiego w Gorlicach”

Gorlickie Centrum Kultury

ogłasza

otwarty konkurs fotograficzny pt. „Ulotny urok pogranicza polsko-słowackiego
w trójkącie przyjaźni Bardejov – Krynica – Gorlice”

którego zasady i tryb określa Regulamin stanowiący załącznik, w ramach działania 2.2
Inicjatywy wspólnotowe Interreg IIIA Polska – Republika Słowacka.

Partnerzy projektu: Miasto Bardejov, Gmina Krynica-Zdrój

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„ULOTNY UROK POGRANICZA POLSKO – SŁOWACKIEGO

W TRÓJKĄCIE PRZYJAŹNI BARDEJOV – KRYNICA – GORLICE”

 1. Organizator: organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Gorlicach, Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice, tel./fax 0-18/ 353-56-95, kom. 601-890-660
 2. Cel Konkursu fotograficznego: Ulotny urok pogranicza polsko-słowackiego w trójkącie przyjaźni Bardejov – Krynica – Gorlice.
 3. Dokumentacja i artystyczna prezentacja obiektów zabytkowych, sakralnych, plenerowych i innych Ziemi Gorlickiej, Krynickiej i Bardejowskiej.
 4. Popularyzacja i promocja wyszczególnionych w tytule miast w wydawnictwach i materiałach reklamowych przez organizatorów.
 5. Zorganizowanie wystawy pokonkursowej nagrodzonych i wybranych przez Komisję konkursową fotografii.

III. Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs fotograficzny twórców nieprofesjonalnych ma charakter otwarty, udział w nim mogą wziąć osoby pełnoletnie.
 2. Uczestnik może zgłosić na konkurs max 10 fotografii oraz nieobowiązkowo 3 zestawy tematyczne wielozdjęciowe – w zestawie nie więcej niż 4 fotografie.
 3. Zalecany przez Organizatora minimalny format 20 x 30 cm, maksymalnie do 30 x 45, odbitki wykonane na papierze fotograficznym, zdjęcia mogą być czarno-białe, kolorowe oraz w sepii.
 4. Zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opisane na odwrocie metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł, miejsce i obiekt fotografowany oraz „godło” autora.
 5. Przekazane na konkurs fotografie nie mogą stanowić fotomontażu.
 6. Nadesłane fotografie przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w celach promocyjno-reklamowych.
 7. Uczestnik konkursu składa swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do fotografii zgłoszonych do konkursu.
 8. Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnienie swoich danych osobowych, imię i nazwisko, adres zamieszkania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami.
 9. Fotografie wraz z kartą zgłoszenia w kopercie zamkniętej i opisanej godłem – bez danych teleadresowych należy przesłać lub doręczyć osobiście na adres GCK ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice w terminie do 15 października 2007 r.
 10. Podpisana karta zgłoszenia jest dowodem zapoznania się z regulaminem konkursu i jego zaakceptowaniu.
 11. Fotogramy bez metryczki i karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
 12. Regulamin i karty zgłoszenia można odbierać w GCK lub strony internetowej www.gorlice.pl/miasto
 13. Rozstrzygnięcie konkursu:
 14. Fotografie oceniać będzie powołana przez Organizatora konkursu Komisja Konkursowa, która zdecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzje, ustalenia Komisji będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
 15. Przewiduje się przyznanie nagród:

I nagroda – 750 zł.

II nagroda – 500 zł.

III nagroda – 300 zł.

oraz ewentualne wyróżnienia. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w sali wystawowej Domu Polsko-Słowackiego w Gorlicach.

 1. Laureaci powiadomieni zostaną o wynikach konkursu, terminie otwarcia wystawy pokonkursowej do 30.10.2007 r.

Jako artyści obcują Państwo z zachodzącymi pozytywnymi zmianami na Ziemi Gorlickiej, dostrzegając rzeczy warte sfotografowania.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE.

Organizator

 

KARTA UCZESTNICTWA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

„ULOTNY UROK POGRANICZA POLSKO – SŁOWACKIEGO

W TRÓJKĄCIE PRZYJAŹNI BARDEJOV – KRYNICA – GORLICE”

 

GODŁO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAZWISKO I IMIĘ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DATA UR.: . . .

ADRES DO KORESPONDENCJI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TEL. KOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZAWÓD WYKONYWANY: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

LP  TYTUŁ PRACY  FORMAT  UWAGI ORGANIZATORA 
1     
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
2 zest.      

 

 

Szczegóły

Data:
1 października 2007
Czas:
08:00
Wydarzenie Kategoria:
Organizator: