Ze względu na rewitalizację budynek Gorlickiego Centrum Kultury pozostaje zamknięty.

W celu bezpośredniego kontaktu prosimy dzwonić dzwonkiem zamieszczonym na drzwiach zewnętrznych, pracownik podejdzie do okna sekretariatu po lewej stronie.

Telefon kontaktowy: 18 35 35 695

E-mail: gck@gck.gorlice.pl

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content