Regionalny Zespół Taneczny „Pogórzanie” powstał w 1965 roku przy Zakładowym Domu Kultury „Górnik” w Gorlicach. Jednym z jego założycieli był Henryk Kuś, choreograf, folklorysta, miłośnik kultury ludowej. W czasie wieloletniej pracy opracował z zespołem oryginalne widowiska obrzędowe oparte o XIX wieczne materiały i badawcze prace terenowe. Zespół zrealizował wówczas „Wesele”, „Dożynki”, „Hej kolęda”, „Potańcówka”, „W karczmie”. Włączał także do repertuaru tańce z innych regionów Polski: śląskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i lubelskiego. Od 1982 r. opiekę nad zespołem sprawuje Gorlickie Centrum Kultury.

Wiodący program zespołu oparty na tradycyjnym folklorze Pogórza, zbliżony jest do form autentycznych i prezentowany w opracowaniu artystycznym. Zespół „Pogórzanie” posiada w swoim repertuarze tańce narodowe, suitę pogórzańską oraz suity taneczne innych regionów etnograficznych: rzeszowskiego i krakowskiego. Od momentu powstania do współczesności Zespół „Pogórzanie” koncertował w wielu miejscach naszego kraju oraz zagranicą, m.in.: na Węgrzech, w Bułgarii, Rosji, Słowacji, Ukrainie, Danii i Francji. Zdobył w tym okresie wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.

Skład zespołu:
Maria Cetnarowska
Maria Malisz
Katarzyna Zastępa
Teresa Kluska
Hanna Gucwa
Ryszard Król
Robert Liszka
Marcin Labut
Wiktor Roja
Aneta Źiółkowska

Integralną częścią Zespołu jest Kapela Regionalnego Zespołu Tanecznego „Pogórzanie”, która towarzyszy mu od początku. Oprócz wspólnych koncertów z zespołem kapela posiada własny repertuar. Swoimi występami uświetnia wydarzenia w całym regionie. W 2013 roku Kapela RZT „Pogórzanie” zdobyła II nagrodę w VI Podkarpackim Jarmarku Ludowym „Roztańczony Chorzelów” w Chorzelowie.

Próby kapeli odbywają się w środy i czwartki w godz. 16.00 – 19.00 Kierownikiem Kapeli RZT „Pogórzanie” jest Stanisław Malisz.

Skład kapeli:
Stanisław Malisz
Gabriela Zagórska
Dariusz Malisz
Katarzyna Meler
Agnieszka Mosoń-Malisz

Wybrane prezentacje i osiągnięcia zespołu (w układzie chronologicznym):

 • 1969 – udział w Telewizyjnym Turnieju Miast Gorlice – Sanok
 • 1971 – wyróżnienie w Okręgowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych Przemysłu Naftowego w Krośnie
 • Koncert w Bardejowie (Słowacja), prezentacja tańców narodowych i regionalnych
 • 1972 – udział w Wojewódzkich Konfrontacjach Artystycznych Zespołów Regionalnych „Jadą goście, jadą” w Jaśle
 • 1973 – udział w VII Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym w Płocku
 • 1976 – udział w historycznym widowisku plenerowym „światło-dźwięk” w Nowym Sączu z okazji święta Gazety Południowej – pobyt na Węgrzech, koncerty w Padragkút i Badacsony
 • 1977 – udział w bloku koncertowym z okazji święta „Gazety Południowej” na krakowskim rynku
 • 1979 – I nagroda w Przeglądzie Zespołów Artystycznych POLMAG-u w Rybniku – pobyt w Bułgarii, trasa koncertowa w rejonie Harmanli – prezentacja tańców narodowych i regionalnych
 • 1983 – nagroda w III Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie
 • 1985 – wyróżnienie na Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu podczas XXII Tygodnia Kultury Beskidzkiej
 • 1989 – I miejsce „Złote Serce Żywieckie” na Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu – III miejsce „Brązowa Ciupaga” na XXI Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem
 • 1992 – wyróżnienie na Przeglądzie Kapel, Zespołów Pieśni i Tańca Regionu Pogórza w Jaśle – nagroda na Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu za prezentację fragmentów widowiska obrzędowego „Wesele”
 • 1995 – koncert jubileuszowy z okazji 30-lecia działalności zespołu z udziałem zespołów „Karpaty” (Ukraina) i Čerhowčan (Słowacja)
 • 1995 – wyróżnienie w I Karpackiej Biesiadzie Ludowej „Podkówecka” w Nowym Sączu – pobyt na Węgrzech, koncerty z okazji święta Węgier i Święta Plonów w Mesztegnyö, Gadányból, Balatonlelle, Heviz, Kesthely
 • 1996 – wyróżnienie w II Karpackiej Biesiadzie Ludowej „Podkówecka” w Nowym Sączu
 • prezentacja folkloru Ziemi Gorlickiej podczas inauguracji XIV Święta Kultury Łemkowskiej „Łemkowska Watra” w Żdyni
 • 1999 – udział w Ofierze Mszy św. i kanonizacji bł. Kingi celebrowanej przez Papieża Jana Pawła II w czasie wizyty apostolskiej w Starym Sączu, występ zespołu po zakończeniu celebry
 • udział w uroczystym nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gorlic reżyserowi Jerzemu Hoffmanowi w Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach
 • I nagroda dla grupy kobiecej w kat. Grup Śpiewaczych na XXX Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu
 • 2000 – koncert jubileuszowy z okazji 35 rocznicy działalności zespołu
 • reprezentowanie miasta i powiatu gorlickiego podczas parady zespołów folklorystycznych województwa małopolskiego z okazji rocznicy podpisania aktu lokacyjnego miasta Krakowa i 1000-lecia utworzenia diecezji krakowskiej
 • występy w prezentacji miast i gmin powiatu gorlickiego na XXIV Targach Sztuki Ludowej „Cepeliada” w Krakowie
 • udział kameralnej grupy zespołu w powitaniu Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w Gorlicach
 • udział w X Międzynarodowym Huculskim Folklorystyczno-Etnograficznym Festiwalu w Kołomyji (Ukraina)
 • 2001 – uczestnictwo w realizacji próbnych zdjęć do filmu oświatowo-instruktażowego powstającego na zlecenie Fundacji Kultury Polskiej, prezentacja zachowanych w regionie najstarszych form tanecznych
 • prezentacja folkloru Pogórza Gorlickiego na Słowacji podczas koncertów w ramach XXV Zamagórskich Spotkań Folklorystycznych w Czerwonym Klasztorze
 • 2002 – udział w realizacji przez TV Polonia filmu o Ziemi Gorlickiej w ramach cyklu „Przywitania”, zaprezentowanie tańców i przyśpiewek gorlickich w Ośrodku Budownictwa Ludowego w Szymbarku
 • prezentacja folkloru pogórzańskiego, rzeszowskiego i krakowskiego na „Święcie Plonów” w Furdenheim (Francja)
 • 2003 – udział w Jesiennym Jarmarku Kuriera Gorlickiego
 • udział w wakacyjnej imprezie „Solińskie Lato”, koncerty na estradach Soliny, Polańczyka i Leska
 • 2004 – udział w X Dniach Konia Huculskiego w Rebetowie
 • 2004 – udział w XXVII Targach Sztuki Ludowej „Cepeliada” w Krakowie – udział w koncercie finałowym z okazji „Dni Kałusza” (Ukraina)
 • 2007 – udział w I Gorlickich Prezentacjach Regionalnych „Dobre, bo Pogórzańskie”
 • 2009 – prezentacja „Pogórzańskiego Wesela” wspólnie z zespołem „Kowalnia” ze Stróż w Ośrodku Budownictwa Ludowego w Szymbarku
 • 2009 – udział w konferencji Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan pn. „Jak oko pocieszyć zaglądając do łemkowskiej i pogórzańskiej skrzyni”
 • 2010 – II miejsce na III Międzykulturowym Przeglądzie Folkloru „Zagłębie i sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej w kategorii zespołów tanecznych artystycznie opracowanych
 • 2011 – III miejsce na IV Międzykulturowym Przeglądzie Folkloru „Zagłębie i sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej w kategorii zespołów tanecznych artystycznie opracowanych
 • 2011 – pokazy i nauka tańców ludowych podczas „Spotkań na Węgierskim Szlaku” w Skansenie Wsi Pogórzańskiej prof. Romana Reinfussa
 • 2011 – występy w prezentacji miast i gmin w XXXV Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej Cepeliada w Krakowie
 • 2012 – udział w Panoramie Kultur w Skansenie Wsi Pogórzańskiej im. prof. R. Reinfussa
 • 2012 – udział w imprezie plenerowej „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami” w Wysowej Zdroju
 • 2012 – prezentacja i nauka tańców regionalnych w II Pikniku z Reinfussem w Skansenie Wsi Pogórzańskiej im. prof. R. Reinfussa
 • 2013 – wyróżnienie w VII Regionalnym Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego GACOK w Gaci k. Przeworska
 • II nagroda dla Kapeli RZT „Pogórzanie” w VI Podkarpackim Jarmarku Ludowym „Roztańczony Chorzelów” w Chorzelowie
 • 2014 – III miejsce dla grupy śpiewaczej w XXXII Konkursie Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka” w Podegrodziu
 • 2015 – I nagroda w VIII Podkarpackim Jarmarku Ludowym „Roztańczony Chorzelów” w Chorzelowie
 • 2015 – II nagroda dla Kapeli RZT „Pogórzanie” w VIII Podkarpackim Jarmarku Ludowym „Roztańczony Chorzelów” w Chorzelowie
 • 2015 – wyróżnienie dla grupy śpiewaczej RZT „Pogórzanie” w V Głogowskim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki” w Głogowie Małopolskim
 • 2015 – uroczysta gala Jubileuszu 50-lecia działalności RZT „Pogórzanie” w Gorlicach
 • 2016 – występ RZT „Pogórzanie” w Szymbarku podczas otwarcia pokonkursowej wystawy  szopek bożonarodzeniowych

Dyplomy i nagrody:

 • 1987 – dyplom Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki UW w Nowym Sączu „za upowszechnianie kultury na terenie województwa nowosądeckiego
 • 1989 – dyplom honorowy Dziennika Zachodniego „za pielęgnowanie folkloru i wzbogacenie programu XXVI Tygodnia Kultury Beskidzkiej
 • 1990 – nagroda II stopnia w dziedzinie twórczości ludowej przyznana przez Wojewodę Nowosądeckiego
 • dyplom honorowy Dziennika Zachodniego „za pielęgnowanie sztuki ludowej i wzbogacenie programu XXVII Tygodnia Kultury Beskidzkiej
 • 1993 – dyplom „Dziennika Zachodniego” „za pielęgnowanie i popularyzowanie folkloru na estradach XXX Tygodnia Kultury Beskidzkiej”
 • 1995 – dyplom uznania Ministra Kultury i Sztuki „za trzydziestoletnią działalność i osiągnięcia w upowszechnianiu folkloru”
 • dyplom uznania Burmistrza Gorlic „za kultywowanie i propagowanie folkloru Pogórza w kraju i zagranicą podczas 30-letniej działalności zespołu”
 • list gratulacyjny Wojewody Nowosądeckiego z okazji jubileuszu powstania i działalności zespołu
 • 2000 – dyplom Burmistrza i władz miasta Gorlice z okazji jubileuszu 35-lecia „za pielęgnowanie i popularyzację rodzimego folkloru, a także pełnienie roli ambasadora naszego miasta w kraju i zagranicą”
 • 2005 – nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu nieocenionych zasług wszystkich członków zespołu dla kultury polskiej z okazji 40-lecia istnienia zespołu
 • 2011 – dyplom Prezesa Fundacji „CEPELIA” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie oraz Dyrektora Biura Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej, za szczególny wkład w rozwój sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego, promocję tego co najpiękniejsze i najbardziej wartościowe w tej twórczości oraz walki o ginące piękno
 • 2015 – wyróżnienie Starosty Powiatu Gorlickiego „Mosty Starosty”

Występ RZT „Pogórzanie” w Szymbarku podczas otwarcia pokonkursowej wystawy  szopek bożonarodzeniowych – relacja

Uroczysta gala Jubileuszu 50-lecia działalności RZT „Pogórzanie” w Gorlicach – relacja

Wyróżnienie dla RZT „POGÓRZANIE” podczas V Głogowskiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki 2015” – relacja

Występ RZT „POGÓRZANIE” podczas Dożynek Gminnych w Ropie – relacja

Występ  RZT „POGÓRZANIE” podczas Rodzinnego Pikniku Pod Jabłonką – relacja

Występ RZT „POGÓRZANIE” podczas Festynu „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami” – relacja

Kolejne sukcesy „POGÓRZAN” w roku jubileuszowym – relacja

Udział RZT „POGÓRZANIE”w XVIII Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Świat pod Kyczerą” – relacja

I Piknik Rodzinny w Bystrej – relacja

I Zjazd Karpacki – relacja

Wyróżnienie „Mosty Starosty” dla RZT „POGÓRZANIE” – relacja

Tańce i pieśni „POGÓRZAN” – relacja

Kipi kasza, kipi groch – relacja