KONKURS PLASTYKI OBRZĘDOWEJ NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Corocznie organizowany jest na przełomie marca i kwietnia.

Celem konkursu jest kultywowanie i podtrzymywanie ludowej tradycji zdobnictwa pisanek, rozbudzenie i upowszechnianie zainteresowań tradycyjną sztuką plastyczną oraz pełniejsze poznanie form kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży.

Przedmiotem konkursu są pisanki wykonane w technikach i o motywach zdobniczych tradycyjnych na terenie powiatu gorlickiego.

Konkurs przebiega w czterech kategoriach:

–          uczniowie klas I – III szkół podstawowych,

–          uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych,

–          uczniowie gimnazjów,

–          uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

GORLICKIM KONKURSIE SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH.

Konkurs organizowany jest przez GCK od 2006 roku. Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gorlickiego.

Celem konkursu jest poznanie i kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia, rozbudzenie zainteresowań regionem i tradycyjną sztuką plastyczną wśród dzieci i młodzieży, utrwalenie idei „żłóbka betlejemskiego”.

Przedmiotem konkursu są szopki bożonarodzeniowe nawiązujące do tradycji chrześcijańskiej.

Od 2012 roku współorganizatorem konkursu jest Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.