Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Corocznie organizowany jest na przełomie marca i kwietnia.

Celem konkursu jest kultywowanie i podtrzymywanie ludowej tradycji zdobnictwa pisanek, rozbudzenie i upowszechnianie zainteresowań tradycyjną sztuką plastyczną oraz pełniejsze poznanie form kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży.

Przedmiotem konkursu są pisanki wykonane w technikach i o motywach zdobniczych tradycyjnych na terenie powiatu gorlickiego.

 

 

Przedmiotem konkursu są pisanki wykonane w technikach tradycyjnych, o motywach zdobniczych utrwalonych tradycją na terenie powiatu gorlickiego.

Chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o składanie swoich prac w Gorlickim Centrum Kultury w Gorlicach,
ul. Michalusa 4 , w dniach i godzinach pracy tj; od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do godz. 16.00 w terminie 18 i 19 marca / czwartek i piątek / 2021 roku.

Bardzo prosimy o dostarczenie na konkurs pisanek wykonanych wyłącznie przez uczestnika. Prace niewykonane samodzielnie lub zakupione nie będą podlegały ocenie.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie GCK www.gck.gorlice.pl, po jego rozstrzygnięciu.
Opublikowanie protokołu jury na stronie Gorlickiego Centrum Kultury nastąpi dnia 26 marca 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można telefonicznie pod numerem 18 35 35 695 oraz 501 296 890, 502 287 087.

Film instruktażowy:

 

regulamin pisanka 2021

metryczka konkursu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby dorosłej

 

 

Archiwum edycji:

edycja 2021

edycja 2019

edycja 2018

edycja 2017

edycja 2016

edycja 2015