„Pogórzanie – siła tradycji”

Kwota dofinansowania: 41 000,00 złotych

Projekt obejmuje:

 • jednodniowy festiwal, podczas którego wystąpią zespoły folklorystyczne oraz RZT „Pogórzanie”,
 • wystawa plenerowa o wszystkich członkach RZT „Pogórzanie”,
 • warsztaty inspirowane folklorem,
 • prezentacja rzemiosła
 • prezentacja lokalnych kół gospodyń wiejskich,
 • cykl rozmów z obecnymi i byłymi członkami RZT „Pogórzanie”
 • warsztaty etnograficzne

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

„Pogórzanie – barwy tradycji”

Kwota dofinansowania: 54 000,00 złotych

 

Zadanie obejmować będzie:

 • realizację widowiska „Pogórzańskie impresje”,
 • utworzenie strony internetowej dotyczącej realizowanego zadania i Regionalnego Zespołu Tanecznego Pogórzanie,
 • opracowanie i bezpłatne udostępnienie Elementarza Regionu Pogórza,
 • warsztaty artystyczne z twórcami ludowymi

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023

 

„Gorlice w barwach narodowych”

Kwota dofinansowania: 20 000,00 złotych

 

Projekt obejmuje następujące elementy:

– warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów,

– wspólne patriotyczne śpiewanie z big bandem Miasta Gorlice,

– Narodowe Czytanie w świetle barw biało-czerwonych.

 

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”

 

 

„Pieśń o ziemi naszej”

Wartość dofinansowania: 50 000 zł.
Całkowita wartość projektu: 63 000 zł.

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

 1. „Wincenty Pol – geograficznie i lirycznie” – warsztatów inspirowanych zainteresowaniami Wincentego Pola – geografią, etnografią, przyrodą, geologią, literaturą, historią, kartografią i kaligrafią, które zakończy gra terenowa;
 2. „Wincenty Pol – artystycznie” – warsztatów plastycznych opartych i będących interpretacją powstałego pod Gorlicami utworu Wincentego Pola „Pieśń o ziemi naszej” wraz z wystawą plenerową prac i katalogiem, powstaniem czasowego street artu i zamieszczeniem plakatów z pracami uczestników w przestrzeni publicznej;
 3. „Wincenty Pol – patriotycznie” – niepodległościowej biesiady, w trakcie której wybrzmią patriotyczne utwory tego wybitnego poety, uczestnika powstania listopadowego m.in. fragmenty „Pieśni Janusza”.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

 

 

„Niech żyje nam górniczy stan” – gorlickie gwarki

Kwota dofinansowania: 38 000 zł

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

 • POBUDKI „Szczęść Wam Boże zaśpiewamy wraz!”
 • Warsztaty/konkurs dla dzieci z Miejskich Zespołów Szkół w Gorlicach „Czy nie słyszysz dzwonka z naszej wieży i kilofa, który wzywa nas?”
 • Parada i koncert orkiestr dętych „Hej, do szybu niech z nas każdy bieży!”
 • Karczma/Babski Comber „Dolej piwa, Stara Strzecho, strzelmy się kuflami. Choć nad Ropą i w Gorlicach myśmy górnikami”
 • Wystawa fotografii „Niech żyje nam górniczy stan”

Projekt wpisuje się w Rok Ignacego Łukasiewicza – wielkiego wynalazcy, farmaceuty, społecznika i odkrywcy.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022.

 

 

 

 

„Łukasiewicz – polski geniusz”

Kwota dofinansowania: 37 000 zł

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

 • Geniusz z Miasta Światła – mural poświęcony Ignacemu Łukasiewiczowi,
 • Ślady przemysłu naftowego – hydrofobowe grafiki,
 • Narodowe czytanie przy świetle lamp naftowych,
 • Interaktywna lekcja historii.

Projekt realizowany będzie od marca do listopada 2022 r.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

 

 

 

 

 

„Cyfrowe Gorlickie Centrum Kultury”

Kwota dofinansowania: 179 000 zł

O projekcie:

Celem konkursu jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe instytucje kultury w  kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną.

W czasie trwanie projektu grantobiorca:

 • weźmie udział w cyklu szkoleń NCK,
 • skorzysta z pomocy tutora cyfrowego,
 • zakupi niezbędny sprzęt, oprogramowanie i licencje.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

 

 

„Do korzeni – gorlicki festiwal tradycji, kultury i rzemiosła”

Kwota dofinansowania: 62 000 zł

O projekcie:
Głównym celem projektu jest upamiętnienie i podkreślenie dziedzictwa historycznego regionu gorlickiego, wzmocnienie tożsamości kulturowej mieszkańców Gorlic i regionu oraz przyjezdnych i turystów odwiedzających Beskid Niski. Motywem przewodnim projektu będą metaforyczne korzenie – które symbolizują sięganie w przeszłość, w głąb swojej historii.

Zadania do zrealizowania:

 • FOLK – kiermasz
  Zadanie zakłada organizację w Gorlicach dwudniowego kiermaszu produktów regionalnych i ginących zawodów, połączonego z warsztatami rękodzieła i występami folkowych zespołów muzycznych
 • Nocne koncerty na ulicach miasta i scenie plenerowej
  Zadanie przewiduje zorganizowanie w Gorlicach koncertów 4 zespołów folkowych.

Projekt będzie realizowany od 1 września do 29 października 2021 r.
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje 2021″

Album do pobrania TUTAJ

Baner z logotypami Narodowego Centrum Kultury i Ministerstwa Kultury.

 

„Bronisław Świeykowski. Burmistrz dni grozy”

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

O projekcie:
Głównym celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o ks. Świeykowskim – realizowane wydarzenia pozwolą na przekazanie historii w interesujący i nowoczesny sposób, przy aktywnym udziale mieszkańców.

Projekt zakłada:
1. „Miasto, które duszą całą ukochałem” – zadanie obejmuje realizację spektaklu ulicznego, poświęconego życiu Świeykowskiego.
2. „Je ne suis pas de ces gens, qui ont peur” – audiobook książki „Z dni grozy w Gorlicach”.
3. „Otucha poczęła przejmować nasze dusze i serca…” – interaktywna lekcja historii
4. „Wszystkie te krzyże lżej mogłem znieść jako ofiary na ołtarzu miłości Ojczyzny” – spotkanie poświęcone ks. Świeykowskiemu
5. „Koniec naszej niedoli i niewoli!” – mini murale i pokaz archiwalnych fotografii

„Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Audiobook do pobrania TUTAJ

     

 

„Kto Ty jesteś? Pogórzanin”

Kwota dofinansowania: 41 000,00 zł

O projekcie:

„Kto Ty jesteś? Pogórzanin” to projekt, którego celem jest poznanie i nauka tańców oraz zwyczajów pogórzańskich i narodowych, a także zakłada odtworzenie i wykonanie regionalnych strojów dziecięcych według materiałów źródłowych.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021″.

 

 

 

Bądź jak Ignacy – zostań odkrywcą

Kwota dofinansowania:  11 500 zł 

Projekt „Bądź jak Ignacy – zostań odkrywcą” zakłada stworzenie questu, czyli edukacyjnej gry terenowej dla dzieci i młodzieży.

Quest jest nieoznakowanym szlakiem, po którym prowadzi wiersz, zawierający zagadki, których odgadnięcie pozwala dotrzeć do ukrytego na końcu skarbu. Gra zostanie stworzona podczas dwudniowych warsztatów, w których będzie uczestniczyć grupa 15 uczniów z gorlickich miejskich zespołów szkół. Warsztaty w formie stacjonarnej i terenowej prowadzone będą przez licencjonowanego trenera. Podczas warsztatów powstanie wierszowana opowieść ze wskazówkami dotyczącymi trasy i zagadkami, ilustracje, mapa. Quest zostanie opracowany graficznie i wydrukowany w nakładzie 5 000 szt.

Głównym celem projektu jest rozpowszechnienie wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu – wybitnym wynalazcy, innowatorze i twórcy przemysłu naftowego, któremu Ziemia Gorlicka zawdzięcza swój rozwój.

Projekt będzie realizowany od 1 września do 31 października 2020 r.

„Dzieci Kapitana Nemo” to projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy.

Dofinansowano ze środków Fundacji BGK w programie Dzieci Kapitana Nemo.

 

 

Odyseja Łemkowska. Objazd

Kwota dofinansowania: 40 000 zł

O projekcie:

ODYSEJA ŁEMKOWSKA. OBJAZD to kontynuacja projektu teatralnego z 2019 roku, z pogranicza działań artystycznych i społecznych, angażujący społeczność lokalną, poświęcony kulturze Łemków będących jedną z czterech mniejszości etnicznych w Polsce. W projekcie udział wzięli artyści oraz mieszkańcy Gorlic i okolic. Wszyscy razem badali pamięć dotyczącą Łemków, zarówno ich legend, podań, jak i doświadczenia akcji przesiedleńczych i wykluczenia.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

 

 

Zakup wyposażenia pracowni tematycznych Gorlickiego Centrum Kultury – uzupełnienie

Kwota dofinansowania: 85 000 zł

Dofinansowanie obejmie zakup:

 • zestawu nagłośnienia (aktywny spliter antenowy, anteny dookólne, CASE do przechowywania)
 • zestawu oświetlenia (zestaw lamp scenicznych, bezprzewodowa transmisja DMX)
 • wyposażenia pracowni muzycznej i teatralnej (zestaw instrumentu muzycznego z wyposażeniem oraz zestawu pulpitów i lamp do oświetlenia nut)
 • zestawu wyposażenia pracowni tanecznej (ścieżka akrobatyczna, lustra mobilne, wózki transportowe do podłogi baletowej)
 • zestawu wyposażenia do pracowni fotograficzno-filmowej (kamera, obiektyw do kamery, stabilizator, zestaw akumulatorów i ładowarek, lampy led, statyw)

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

 

Gorlice 19-19. Wiwat Niepodległa!

 

Kwota dofinansowania: 79 000 zł

 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

 

 

O projekcie:

Koncepcja projektu zakłada przeprowadzenie wydarzeń, których uczestnicy zaangażują się w radosne świętowanie przez Polskę niepodległości. Motywem przewodnim projektu będzie radość i duma z wolnej ojczyzny. Projekt poruszy także problematykę lokalnego dziedzictwa historycznego, w tym m.in. bitwy gorlickiej, która miała duży wpływa na przebieg I wojny światowej, a w efekcie na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Głównym celem projektu jest budowanie współczesnych postaw patriotycznych poprzez aktywną i ciekawą formę prezentacji historii oraz włączenie i zaangażowanie w świętowanie kilku pokoleń mieszkańców.

 

Zadania do zrealizowania:

 • plenerowy pokaz filmów międzywojennych
 • Niepodległościowa feta u Długosza (spektakl nawiązujący do pierwszego gorlickiego balu w niepodległej Polsce)
 • rekonstrukcja obozu ułańskiego
 • interaktywna lekcja historii
 • niepodległościowa kartka pocztowa
 • mural „Niepodległe Gorlice”

 

Projekt realizowany będzie od maja do listopada 2019 r.

 

Partnerzy projektu:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach, Miejskie Zespoły Szkół w Gorlicach, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach.

 


Odyseja Łemkowska

Kwota dofinansowania: 59 940 zł

O projekcie: 

„Odyseja Łemkowska” to innowacyjny projekt teatralny z pogranicza działań artystycznych i społecznych, angażujący społeczność lokalną, poświęcony kulturze Łemków będących jedną z czterech mniejszości etnicznych w Polsce. W projekcie wezmą udział profesjonalni artyści oraz mieszkańcy Gorlic i okolic (w tym reprezentanci mniejszości łemkowskiej). Wszyscy razem będą badać pamięć dotyczącą Łemków, zarówno ich legend i podań, jak i doświadczenia akcji przesiedleńczych i wykluczenia. W trakcie wspólnej pracy stworzą oni spektakl teatralny, łączący na jednej scenie zawodowych aktorów oraz chór złożony z przedstawicieli społeczności lokalnej. Elementem projektu będą działania multimedialne oraz stworzenie wirtualnego Archiwum Historii Mówionej Łemków.

Projekt będzie realizowany od 1 kwietnia 2019 do 18 sierpnia 2019.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

 


Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Gorlickim Centrum Kultury

 

Kwota dofinansowania: 140 000 zł

 

Zakres działań:

– wymiana foteli na balkonie sali widowiskowej,

– uzupełnienie zestawów nagłośnienia i oświetlenia (rozbudowanie systemów już istniejących),

– zakup podestów scenicznych do aranżacji przestrzeni sceny i widowni,

– doposażenie pracowni plastycznej (m.in. zestaw sztalug malarskich, zestaw ekspozycyjny, organizery do przechowywania podobrazi i materiałów plastycznych).

 

 


 

Projekt „Mała-wielka Ojczyzna – gorlickie echa historii” z Programu Dotacyjnego „Niepodległa” 

 

Kwota dofinansowania: 76 000 zł

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

 

O projekcie:

Projekt ma na celu zaangażowanie mieszkańców w radosne świętowanie odzyskania niepodległości, przywrócenie pamięci o lokalnych bohaterach i wydarzeniach związanych z walką o niepodległość.

 

Zadania do zrealizowania:

 • pokaz świetlny na murach Bazyliki Mniejszej – mapping 3D „Ściana historii”;
 • wspólne patriotyczne śpiewanie;
 • wydanie audiobooka z wywiadami historycznymi przeprowadzonymi z mieszkańcami regionu, zawierającego także miniporadnik mówiący o tym, jak samemu zachowywać pamięć dawnych pokoleń;
 • zorganizowanie warsztatów dla dzieci z Miejskich Zespołów Szkół w Gorlicach ze specjalistą od archiwizacji historii mówionej;
 • przygotowanie wystawy plenerowej w przestrzeni miejskiej na podstawie zgromadzonych materiałów;
 • zaprojektowanie atrakcyjnych wizualnie gadżetów przekazujących ideę mody na lokalne dziedzictwo;
 • organizację happeningu na Rynku, którego efektem będzie żywa, biało-czerwona flaga;
 • zorganizowanie warsztatów plastycznych w Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach.

 

Projekt realizowany będzie od czerwca do listopada 2018 r.

 

Partnerzy projektu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach, Parafia p.w. Narodzenia NMP w Gorlicach oraz Miejskie Zespoły Szkół w Gorlicach.

 


 

„Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Gorlickim Centrum Kultury”

Kwota dofinansowania: 250 000 zł

 

Dofinansowano ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

O PROJEKCIE

Projekt ma na celu uzupełnienie i modernizację zaplecza technicznego sali widowiskowej oraz pracowni: plastycznej, muzycznej, teatralnej i tanecznej, działających w ramach placówki.

Zakres inwestycji:

 • Sala widowiskowa ze sceną:
  – zakup zestawu nagłośnienia (rozbudowanie systemu już istniejącego)
  – zakup zestawu profesjonalnych mikrofonów z okablowaniem i walizkami do przechowywania;
  – zakup pleksy akustycznej do separacji instrumentów;
  – zakup zestawu oświetlenia (uzupełnienie posiadanego zestawu oświetlenia o tzw. ruchome głowice i profesjonalne reflektory sceniczne).
  – zakup wyposażania pracowni tanecznej: zestaw składający się z profesjonalnej podłogi tanecznej oraz drążków mobilnych do zajęć baletowych.
 • Widownia:
  – w 2017 roku zakupione i zamontowane zostały nowe fotele na widowni. Środki finansowe pozwoliły jednak na wymianę tylko 1/3 liczby foteli. W ramach zadania zakupiona i zamontowana zostanie brakująca część foteli na sali widowiskowej, co znacznie podwyższy komfort widzów.
 • Pracownia plastyczna:
  – zakup wyposażenia pracowni plastycznej: piec służący do wypalania ceramiki oraz koło garncarskie, zestaw sztalug malarskich, zestaw ekspozycyjny (ramy i system montażu do wystaw plastycznych).

Unowocześnienie, poprzez zakup wyposażenia wpisuje się w założenia strategii rozwoju kultury dla Miasta Gorlice oraz jest częścią strategii rozwoju Gorlickiego Centrum Kultury na lata 2014-2019.

——

 

Modernizacja sali widowiskowej oraz sceny Gorlickiego Centrum Kultury

 

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

Wartość całego projektu: 188 980,00 zł

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”.

 

O PROJEKCIE

Projekt zakłada poprawę warunków działalności GCK w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację sali widowiskowej (malowanie sceny i doposażenie), zgodnie z założeniami strategii rozwoju kultury dla Miasta Gorlice oraz będącej jej częścią strategii rozwoju Gorlickiego Centrum Kultury na lata 2014-2019.

 

ZADANIA DO ZREALIZOWANIA:

– wymiana okotarowania sceny i okien,

– wymiana stolarki drzwiowej,

– zakup i montaż foteli,

– zakup i montaż sprzętu oświetleniowego,

– malowanie sceny i kieszeni scenicznej.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA:

Termin rozpoczęcia zadania: 01.01.2017 r.

Termin zakończenia zadania: 31.12.2017 r.

 

– – –

Myśląc… Taniec

Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu Myśl w ruchu 2016.

Kwota dofinansowania: 26 390,70 zł

Wartość całego projektu: 34 390,70 zł

O PROJEKCIE
MYŚLĄC…TANIEC to skumulowany program edukacji tanecznej skierowany do młodzieży gorlickiej w wieku 13-19 lat. W ramach projektu 44 zakwalifikowanych w drodze audycji uczestników będzie brać udział w regularnych zajęciach warsztatowych z zakresu różnych technik tańca oraz wykładach na temat historii tańca.

W programie warsztatów:
taniec współczesny/ taniec modern/ podstawy tańca klasycznego/ taniec ludowy/ taniec fizyczny i partnerowania/ floor work/ polska technika tańca współczesnego/ ekspresja sceniczna w choreografii/ metody budowania ruchu w teatrze tańca/ sztuki walki w tańcu współczesnym/ wyjazdy na spektakle/ wykłady i projekcje/

Program projektu:
Projekt trwa od 8 sierpnia 2016 do 15 listopada 2016 r.

Etap 1: „Wprowadzenie”
Zajęcia wprowadzające z zakresu tańca współczesnego odbywające się od poniedziałku do piątku, przez 3 tygodnie sierpnia (8-26 sierpnia) oraz cotygodniowa projekcja spektaklu tańca połączona z wykładem teoretycznym.

Etap 2: „Pogłębienie”
Weekendowe warsztaty z zakresu różnych technik tanecznych oraz trzy wyjazdy na spektakl teatru tańca na żywo.
W programie:

 • 27-28 sierpnia 2016: TANIEC MODERN. PODSTAWY KLASYKI
 • 10-11 września 2016: FLOOR WORK
 • 24-25 września 2016: TANIEC WSPÓŁCZESNY. EKSPRESJA SCENICZNA
 • 1-2 października 2016: POLSKA TECHNIKA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
 • 15-16 października 2016: TANIEC LUDOWY
 • 22-23 października 2016: TANIEC FIZYCZNY I PARTNEROWANIA
 • 5 listopada 2016: SZTUKI WALKI W TAŃCU WSPÓŁCZESNYM
 • 6 listopada 2016: METODY TWORZENIA RUCHU DLA TEMATU I POSTACI.

Uczestnicy zobaczą na żywo trzy spektakle teatru tańca:

 • „Room 40” – chor. Maciej Kuźmiński
 • „1725 m. npm.” Spektakl grupy Beskitu
 • „Nesting”- Krakowski Teatr Tańca, chor. Idan Cohen

Etap 3: „Pierwsze efekty”
W ramach podsumowania pracy warsztatowej w tygodniu 7- 13 listopada 2016 uczestnicy odbędą próby podczas których przygotują pokaz finałowy. Pokaz będzie otwarty dla publiczności i odbędzie się dnia 13 listopada 2016 na scenie Gorlickiego Centrum Kultury.

Zgłoszenia/ Audycja
Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza przyjmują koordynatorzy poszczególnych Szkół Partnerskich. Formularze dostępne w Sekretariacie szkół oraz do pobrania na stronie projektu: www.myslactaniec.pl. Audycja dla uczestników projektu odbędzie się w dniu 21 czerwca 2016 o godzinie 16:00 w Gorlickim Centrum Kultury. Prosimy o przygotowanie wygodnego stroju do ćwiczeń.

Więcej informacji pod nr. tel.:
Katarzyna Pawłowska 511 124 047.
Jakub Kruczek 501 608 793.
Barbara Fugiel 516 536 761.

Partnerzy projektulista szkół

Plakat
Grafik zajęć

Strona internetowa: www.myslactaniec.pl
Adres mailowy projektu: myslactaniec@gmail.com
Strona na facebooku: www.facebook.com/myslactaniec

loga

Obchody 100. rocznicy Bitwy pod Gorlicami – Cmentarz 91

Kwota dofinansowania: 176 834,18 zł

Wartość całego projektu: 196 500,00 zł

Miło nam poinformować, że w 2015 roku wniosek Gorlickiego Centrum Kultury zatytułowany „OBCHODY 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI – CMENTARZ 91”, zgłoszony do programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 7: Miejsca Pamięci Narodowej, uzyskał dotację na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 31 stycznia 2015 r.

Projekt zakłada uczczenie miejsca pamięci jakim jest Cmentarz wojenny nr 91 w Gorlicach poprzez organizację obchodów 100-lecia Bitwy pod Gorlicami. Bitwa miała miejsce w czasie I Wojny Światowej. Walki pozycyjne pod Gorlicami trwały prawie pół roku, ale decydujące starcie rozpoczął niespodziewany atak wojsk niemieckich i austro-węgierskich 2 maja 1915. W dniach 2-5 maja 1915 pod Gorlicami został przerwany front rosyjski. Bitwa ta jest określana także jako Małe Verdun. Sam cmentarz jest powiązany z Bitwą Gorlicką. Został on utworzony w okresie Wojny decyzją Wydziału Grobów Wojennych przy Ministerstwie Wojny Austro-Węgier i miał być obiektem reprezentacyjnym dla całego okręgu oraz służyć jako miejsce uroczystości rocznicowych. Na cmentarzu pochowani są żołnierze wszystkich armii biorących udział w Bitwie Gorlickiej.

W ramach projektu zrealizowane będą następujące zadania:

 • stworzenie strony internetowej poświęconej obchodom 100. rocznicy Bitwy pod Gorlicami – www.gorlice1915.pl
 • zorganizowanie lekcji tematycznych dotyczących 100-lecia Bitwy Gorlickiej w gorlickich szkołach ponadgimnazjalnych
 • koncert „4 Strony Karpat” z udziałem polskich i zagranicznych artystów
 • konferencja naukowa w 100. rocznicę Bitwy Gorlickiej z udziałem prelegentów z Polski, Niemiec, Austrii, Rosji oraz wydanie publikacji pokonferencyjnej
 • modlitwa ekumeniczna na Górze Cmentarnej w Gorlicach, w dniu 1 maja 2015 roku
 • przemarsz orkiestr wojskowych oraz oddziałów rekonstrukcji historycznej
 • pokaz musztry paradnej oraz koncert orkiestr wojskowych
 • widowisko słowno-muzyczne „Ballada gorlicka”

Program obchodów

Partnerem projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – www.mkidn.gov.pl

Partner:

MKiDNProjekt dofinansowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program: Dziedzictwo kulturowe – priorytet 7: Miejsca Pamięci Narodowej

„Bitwa pod Gorlicami” studia z perspektywy stulecia

Publikacja pokonferencyjna

Okładka mini   Bitwa pod Gorlicami blok light

Szara pamięć 1914-1918

Projekt realizowany w ramach Małopolskiego Programu Obchodów „100-lecie I wojny światowej” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Cel projektu: Pokazanie zachodnio-galicyjskich cmentarzy, jako najtrwalszych rozpoznawalnych śladów zmagań żołnierzy z I wojny światowej.

Etapy realizacji projektu:

 • prace przygotowawcze-prace koncepcyjne, rozmowy z artystą
 • przygotowanie zdjęć na wystawę i do katalogu
 • przygotowanie materiałów promocyjnych, katalogu
 • działania promocyjne: plakatowanie, artykuły prasowe i internetowe
 • montaż wystawy, druk katalogu
 • wernisaż
 • wystawa czasowa
 • dystrybucja katalogu
 • demontaż wystawy
 • podsumowanie projektu, rozliczenie

Zapowiedź wydarzenia

Data: 01.05.2015, godz. 17.00.
Miejsce: Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča, ul. Rynek 1, Gorlice.

Wernisaż wystawy fotograficznej Bogdana Konopki, na której po raz pierwszy zobaczymy prace z cyklu „Szara Pamięć 1914-1915”. Zdjęcia przedstawiają galicyjskie cmentarze z I Wojny, które zostały wykonane przez autora wystawy podczas podróży po Galicji z kamerą wielkoformatową na błony płaskie.

Wystawa dostępna dla zwiedzających od 1 do 28 maja 2015 r.

Więcej o Małopolskim Programie Obchodów „100-lecie I wojny światowej” na www.pierwszawojna.info

Partnerem projektu jest Małopolski Instytut Kultury – www.mik.krakow.pl

Partner:

logotyp_z polem

0 pasek 2a

belka nowa

Mapping „Ściana pamięci” w ramach 100. Rocznicy Bitwy pod Gorlicami

Projekt realizowany w ramach Małopolskiego Programu Obchodów „100-lecie I wojny światowej” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

Wartość całego projektu: 48 800,00 zł

Cel projektu:

 • budowanie współczesnych postaw patriotycznych zwłaszcza wśród młodzieży poprzez atrakcyjną formę prezentacji zachowanych archiwalnych materiałów
 • upowszechnienie materiałów archiwalnych i wiedzy na temat bitwy szerokiemu gronu odbiorców
 • pobudzenie lokalnego społeczeństwa do udziału w inicjatywie dotyczącej historii i pamięci regionu
 • popularyzacja regionu gorlickiego i Małopolski jako miejsca wydarzeń I wojny światowej
 • przedstawienie Gorlic jako miasta nowoczesnego, atrakcyjnego kulturalnie i świadomego swojej tożsamości (dzięki znajomości dziejów).

Etapy realizacji projektu:

 • pozyskanie oraz wybór materiałów archiwalnych ze zbiorów muzeum oraz prywatnych przez licealistów
 • digitalizacja zebranych materiałów archiwalnych
 • zamieszczenie materiałów archiwalnych na stronie internetowej poświęconej bitwie pod Gorlicami
 • działania informacyjno – promujące projektu (materiały prasowe np. zapowiedzi, artykuły w gazetach lokalnych i o zasięgu wojewódzkim), zaprojektowanie, wydruk plakatów, plakatowanie
 • produkcja i nagranie mappingu
 • podwójny pokaz mappingu podczas obchodów 100. Rocznicy Bitwy pod Gorlicami
 • udostępnienie nagrania w Internecie
 • rozliczenie i złożenie sprawozdania z projektu

Zapowiedź wydarzenia

Data: 30.04.2015, 01.05.2015, ok. godz. 22.00.
Miejsce: Rynek w Gorlicach, fasada Ratusza.

Trójwymiarowy autorski pokaz łączący światło, dźwięk i obraz, który powstanie na podstawie zachowanych fotografii, dokumentów i materiałów archiwalnych znajdujących się w zbiorach prywatnych i muzeum PTTK w Gorlicach.

Więcej o Małopolskim Programie Obchodów „100-lecie I wojny światowej” na www.pierwszawojna.info

Partnerem projektu jest Małopolski Instytut Kultury – www.mik.krakow.pl

logotyp_z polem

0 pasek 2

belka nowa

Tak wiele nas łączy…

Projekt współpracy młodzieży z Gorlic i Ukraińskiego Kałusza „Tak wiele nas łączy…” realizowany w ramach Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Kultury.

Kwota dofinansowania: 14 500,00 zł

Wartość całego projektu: 22 721,94 zł

W ramach projektu, w dniach 20-29 czerwca 2014 r. w Gorlicach gościć będzie grupa szesnastu gimnazjalistów z partnerskiego miasta Kałusz na Ukrainie. Wraz z grupą uczniów z gorlickiego Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 (członkowie Młodzieżowego Zespołu Tanecznego „Pogórzanie Bis”) będą oni uczestniczyć w warsztatach tanecznych, w warsztatach „historia-kultura-język” oraz aktywnie spędzą czas zwiedzając Ziemię Gorlicką oraz korzystając z oferty rekreacyjnej naszego miasta.

Finalnym efektem wizyty gości z Kałusza będzie udział grup polskiej i ukraińskiej w planowanych na 28 czerwca br. w Gorlicach korowodzie i koncercie XVII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Świat pod Kyczerą”.

Nadrzędnym celem wspólnie spędzonego czasu przez młodzież z Gorlic i Kałusza jest zawarcie nowych, wartościowych znajomości i przyjaźni, poznanie kultury i lokalnej historii.

LOGA

„Jak bardzo jesteśmy do siebie podobni Gorlice – Bardejov”

Kwota dofinansowania: 11 606,72 EUR

Wartość całego projektu: 12 217, 60 EUR

W dniach: 01.10.2009 r. – 31.08.2010 r. Gorlickie Centrum Kultury i Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča realizowały mikroprojekt pt. „Jak bardzo jesteśmy do siebie podobni Gorlice – Bardejov”. Został on przygotowany wraz z Centrum Kultury i Turystyki – Domem Polsko-Słowackim w Bardejovie. Obejmował wspólne przygotowanie i realizację serii powiązanych ze sobą imprez kulturalnych, działań promocyjnych i informacyjnych oraz konferencji w dziedzinie współpracy transgranicznej połączonych myślą przewodnią – jak bardzo jesteśmy do siebie podobni.

Projekt otrzymał  dofinansowanie z Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”  w ramach Programu Współpracy  Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.

Wystawa koronki klockowej Jany Frajkorovej „Subtelne Druty”

Wystawa prac plastycznych „Życzenia bożonarodzeniowe dzieci polskich i słowackich”

Wystawa fotografii „Detal architektoniczny Bardejova”

Wystawa malarstwa Pavla Michaliča

Wystawa rzeźby Vladimíra Nahálki

Wystawa Slávki Kollárovičovej-Nahálkovej „Rzeźba. Ubiór jako obiekt plastyczny”

„Fotografia” – wystawa młodzieży z Polski i Słowacji

Konferencja zamykająca projekt „Jak bardzo jesteśmy do siebie podobni Gorlice – Bardejov”

Projekt „Jak bardzo jesteśmy do siebie podobni Gorlice – Bardejov” znalazł się także w gronie 44 najciekawszych mikroprojektów spośród 729 zrealizowanych w Euroregionie „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, wyróżniając się ze względu na swe walory merytoryczne i osiągnięte rezultaty w kategorii „Kierunek kultura”.

Projekt i wykonanieAgencja Reklamowa TDesign Center - Reklama - Poligrafia - Skład DTP - Strony internetowe
Skip to content