Zespół Taneczny „Młodzi Pogórzanie” powstał w 2003 roku. Jego członkowie to uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Gorlicach. W swoich programach zespół prezentuje polskie tańce narodowe. W dorobku posiada także tańce lubelskie i rzeszowskie.Wielokrotnie występował na scenach krajowych oraz zagranicznych. Koncertował na Węgrzech, Łotwie, Słowacji, w Rumunii, Czechach i Ukrainie oraz Francji i Hiszpanii. Dwukrotnie (w 2003 i 2005 roku) zdobył I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Szkolnych „SULIEXPO” na Węgrzech. W 2008 roku  został wyróżniony w Międzywojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg” w Przemyślu. W roku 2009 reprezentował miasto Gorlice  podczas XII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Świat  pod Kyczerą” w Gorlicach.

W programie:

  • warsztaty tańców narodowych
  • gry i zabawy pogórzańskie
  • tańce i piosenki Pogórzan