O pracowni

Pracownia powstała w 1989 r. Od 16.03.2012 r., po przebytym remoncie, oraz zakupieniu profesjonalnego wyposażenia ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mieści się na parterze budynku Gorlickiego Centrum  Kultury.

Pracownia prowadzi zajęcia w formie warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem następujących technik wiodących: malarstwo wodne, rysunek, proste techniki graficzne: drukowanie stemplem, monotypia, frotaż, modelowanie: z gliny, ciasta solnego, masy papierowej. Uczestnikom zajęć zapewniamy narzędzia i materiały plastyczne.

Zajęcia odbywają się w kilkunastoosobowych, zróżnicowanych wiekowo grupach, co umożliwia indywidualny kontakt z każdym uczestnikiem, stwarzając zarazem przyjazną atmosferę oraz indywidualny klimat pracowni.

Poza pracą w roku szkolnym proponujemy również szereg zróżnicowanych form spędzania wolnego czasu, tak w okresie wakacji jak i ferii zimowych w formie warsztatów plastycznych, czy jednodniowych plenerów malarskich.

W ZWIĄZKU Z REWITALIZACJĄ BUDYNKU GORLICKIEGO CENTRUM KULTURY TYMCZASOWA SIEDZIBA PRACOWNI PLASTYCZNEJ I CERAMICZNEJ MIEŚCI SIĘ POD ADRESEM RYNEK 11 W GORLICACH.


Koszt zajęć:

PLASTYKA – 80 zł/mc


Pracownia ceramiki

Serdecznie zapraszamy osoby początkujące i zaawansowane do zapisu na cykliczne zajęcia ceramiczne.

W programie: formowanie ręczne form użytkowych, rzeźba ceramiczna, techniki zdobienia, szkliwienie, a także zajęcia toczenia na kole garncarskim.

Wiek uczestników: 10-15 lat oraz 16-99 lat

Instruktor prowadzący: Magdalena Rak

Kontakt do instruktora: 501 296 890

Koszt zajęć: 100 zł/mc

 

Godziny zajęć dla poszczególnych grup zostaną ustalone poprzez kontakt telefoniczny instruktora z zapisanymi uczestnikami.

UWAGA!!! Obecnie nie prowadzimy naboru do grup.

 


Dodatkowe informacje:

Magda Rak  tel. 501 296 890

Arkadiusz Kapłon

e-mail: plastyka@gck.gorlice.pl