Szkoła Baletowa Puenta powstała w 2017 roku, a jej pomysłodawcą i kierownikiem jest choreograf Grzegorz Halko.

Szkoła Baletowa Puenta to pierwszy krok w kierunku nauki tańca klasycznego oraz modern jazz. Zapewnienie kompletnego przygotowania młodych tancerzy otwiera im możliwości w kierunku form tańca takich jak: klasyka, jazz, taniec towarzyski, taniec nowoczesny, jak również taniec ludowy.

Poza nauką tańca dzieci podczas zajęć nabywają świadomości własnego ciała, opanowania prawidłowej postawy, a także uczą się pracy zespołowej, odpowiedzialności za wspólne tworzenie widowiska. Profesjonalna kadra stanowi gwarancję bezpieczeństwa uczestników.

Szkoła współpracuje z wieloma artystami, choreografami, instruktorami baletu w Polsce i zagranicą, co daje możliwości dodatkowych warsztatów artystycznych lub obozów tanecznych. Każdy rok szkolny zwieńczony będzie spektaklem w wykonaniu dzieci, zamykającym sezon artystyczny szkoły.

Każda lekcja składa się z rozgrzewki, rozciągania i ćwiczenia poszczególnych partii mięśniowych, stopniowo angażujących całe ciało. Trzon lekcji stanowi klasyka i modern jazz, a na zakończenie przeprowadzane są rozciąganie i wyciszenie ciała.

Szkoła zapewnia kontynuację nauki.

Od 2021 r. szkoła zmieniła nazwę na Pracownię Baletową Puenta.

 

Ograniczenia wiekowe:

Zapisy na zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych: 4-6 lat, 7-9.

Zajęcia w Pracowni baletowej PUENTA odbywają się we wtorki i czwartki z podziałem na trzy grupy:

  • Grupa I – zajęcia taneczne z elementami baletu (wiek 4-6 lat)
    czas trwania zajęć: 45 minut, koszt: 60 zł, godz. 15:00-15:45

  • Grupa II – zajęcia baletowe (wiek 7-9 lat)
    czas trwania zajęć: 60 minut, koszt: 70 zł, godz. 16:00-17:00

Dodatkowe zajęcia z choreografii przygotowujące występ końcoworoczny są bezpłatne.

Koszt stroju pokrywają rodzice.

 

Harmonogram zajęć:

  I grupa II grupa  
wtorki i czwartki 15:00-15:45 16:00-17:00  

 

Zapisy:

Zapisy prowadzimy poprzez portal strefazajec.pl

WAŻNE!
Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach, a uczestnicy zajęć zostaną do nich przypisani pod względem wieku, a także stopnia zaawansowania tak, aby każde dziecko mogło jak najpełniej skorzystać z lekcji. Przypisanie do grupy jest równoznaczne z uczestnictwem w zajęciach o konkretnej godzinie.

 

Instruktorzy prowadzący:

Grzegorz Halko – współzałożyciel Intelligent Fitness Education, Intelligent Fitness Master – tytuł otrzymany na podstawie dyplomu Master APF.Pedagog tańca i choreograf, juror festiwali i przeglądów tanecznych. Właściciel firmy Artqultura. Współtwórca spektaklu DRACULA w Transylvanii, współtwórca musicalu „Cudowne Marzenia” ,autor wielu nagrodzonych choreografii wykorzystywanych w programach telewizyjnych oraz spektaklach teatralnych . Główny choreograf ceremonii otwarcia The Word Games Wrocław 2017.

„W fitnessie od 2000 roku. Manager i instruktor fitness w wielu Polskich klubach. Prezenter na konwencjach polskich i międzynarodowych. Jako pierwszy wprowadził elementy tańca i muzyki klasycznej do fitnessu, a jego lekcje Clasic dance, Taniec Wampirów, Ukraina Dance, Musicale, poprzez swoją oryginalność i doskonałość artystyczną przeszły do historii polskich konwencji. Grzegorz to połączenie znakomitego i wykształconego instruktora fitness z osobowością artysty. Wzbogaca to jego lekcje i szkolenia o wyrazistość artystyczna, a także emocjonalne spojrzenie na zawód instruktora. Jako szkoleniowiec sumienny, metodyczny, wymagający, zwracający uwagę na technikę i bezpieczeństwo ćwiczących z nim osób.” Inka Szymański

Koordynator Działu Animacji i Dziedzictwa Kulturowego w Gorlickim Centrum Kultury, z jego inicjatywy powstała w Gorlickim Centrum Kultury Szkoła Baletowa „Puenta” oraz Szkoła Musicalowa „Slide”. Od 2018 roku kierownik RZT „Pogórzanie”.

Klaudia Jaśkowska – Absolwentka Szkoły Artystycznej – Studium Animatorów Kultury na specjalizacji Taniec, studentka Krakowskich Szkół Artystycznych – wydział Choreografii. Członek Polskiego Towarzystwa Tanecznego, Artystka i Tancerka Cyrku Polskiego i Estrady, reprezentantka Studium Animatorów Kultury i Polski na Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polski Komitet do spraw UNESCO. Jako instruktor specjalizuje się w tańcu towarzyskim, współczesnym i jazzowym. Tancerka krakowskiej grupy tanecznej Atelie i Bling Dance Show. Artystka Cyrku Polskiego i Estrady. Laureatka i uczestniczka wielu konkursów tańca i festiwali tanecznych o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Finalistka konkursu choreograficzego „Source of Dance ” w ramach 8.Międzynarodowego Festiwalu Teatru Tańca, Scena Otwarta w Centrum Sztuki Mościce – Tarnów 2018. Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów prowadzonych m.in przez Piotra Kordaszewskiego, Cezarego Borowika , Maximilliana Jarisha czy Pawła Michno.