Wiosenny Konkurs Recytatorski to wydarzenie cykliczne, organizowane w Gorlickim Centrum Kultury oraz Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Gorlicach od 2015 roku. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów, pobudzanie aktywności twórczej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych i kulturalnych z powiatu gorlickiego.

 

Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach serdecznie zaprasza do udziału w 9. Wiosennym Konkursie Recytatorskim.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych i kulturalnych z powiatu gorlickiego.

Karty zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 11 kwietnia 2023 roku (poniedziałek) na adres: Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice – decyduje data stempla pocztowego.

Przesłuchania odbędą się dnia 21 kwietnia 2023 roku (piątek), o godz. 9:00, w auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach przy ul. Wróblewskiego 12.

Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można na stronie www.gck.gorlice.pl oraz pod numerami: 516 536 761, 18 35 35 695.

 

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku – osoba niepełnoletnia

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku – osoba pełnoletnia

 

 


 

Archiwum edycji

VII Edycja Konkursu – rok 2021

V Edycja Konkursu – rok 2019

IV Edycja Konkursu – rok 2018

III Edycja Konkursu – rok 2017 (cz.2)

III Edycja Konkursu – rok 2017 (cz. 1)

II Edycja Konkursu – rok 2016

I Edycja Konkursu – rok 2015