Wiosenny Konkurs Recytatorski to wydarzenie cykliczne, organizowane w Gorlickim Centrum Kultury oraz Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Gorlicach od 2015 roku. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów, pobudzanie aktywności twórczej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych i kulturalnych z powiatu gorlickiego.

 

Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach serdecznie zaprasza do udziału w VIII Wiosennym Konkursie Recytatorskim.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych i kulturalnych z powiatu gorlickiego.

Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów, pobudzanie aktywności twórczej.

 

Karty zgłoszenia, podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku należy dostarczyć lub przesłać do dnia 24 marca /czwartek/ 2022 roku na adres: Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice – decyduje data stempla pocztowego.

Przesłuchania odbędą się dnia 31 marca /czwartek/ 2022 roku o godz. 9.00 w Gorlickim Centrum Kultury.

 

Kategorie wiekowe:

I kategoria – młodzież szkół podstawowych – klasy VI-VIII

II kategoria – młodzież szkół ponadpodstawowych – klasy I-IV

 

Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru /wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika/, interpretacja utworu, kultura i wyrazistość słowa, ogólny wyraz artystyczny.

Wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu.

W związku z pandemia wirusa COVID-19 wszystkie przybyłe na konkurs osoby zobowiązane są do stosowania się do wytycznych i zaleceń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  i wykorzystanie wizerunku dziecka (dotyczy osoby niepełnoletniej)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  i wykorzystanie wizerunku uczestnika (dotyczy osoby pełnoletniej)

 

 

 


 

Archiwum edycji

VII Edycja Konkursu – rok 2021

V Edycja Konkursu – rok 2019

IV Edycja Konkursu – rok 2018

III Edycja Konkursu – rok 2017 (cz.2)

III Edycja Konkursu – rok 2017 (cz. 1)

II Edycja Konkursu – rok 2016

I Edycja Konkursu – rok 2015