Wiosenny Konkurs Recytatorski to wydarzenie cykliczne, organizowane w Gorlickim Centrum Kultury oraz Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gorlicach od 2015 roku. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów, pobudzanie aktywności twórczej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych i kulturalnych z powiatu gorlickiego.

Nowy termin konkursu.

 

Informujemy, że VII Wiosenny Konkurs Recytatorski odbędzie się 1 czerwca br. (wtorek) w sali teatralnej Gorlickiego Centrum Kultury z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

– o godz. 9.00 – uczestnicy kategorii I (młodzież szkół podstawowych – klasy VI-VIII)

– o godz. 11.30 – uczestnicy kategorii II (młodzież szkół ponadpodstawowych I-IV)

 

Kolejność prezentacji

 

Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach serdecznie zaprasza do udziału w VII Wiosennym Konkursie Recytatorskim.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych i kulturalnych z powiatu gorlickiego.

Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów, pobudzanie aktywności twórczej.

 

Przesłuchanie recytatorów odbędzie się w GCK w dniu:

01.06.2021 r. /wtorek/

  • godz. 9.00 – kat. I
  • godz. 11.30 – kat. II

 

Kategorie wiekowe:

I kat.     – młodzież szkół podstawowych               – klasy VI-VIII

II kat.    – młodzież szkół ponadpodstawowych   – klasy I-IV

 

Karty zgłoszenia, podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku należy przesyłać na adres: Gorlickie Centrum Kultury, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice lub złożyć w sekretariacie GCK do dnia 24 marca /środa/ 2021 roku (karty dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane – decyduje data stempla pocztowego).

Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru /wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika/, interpretacja utworu, kultura i wyrazistość słowa, ogólny wyraz artystyczny.

Wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu.

W związku z panującą pandemia wirusa COVID-19 wszystkie przybyłe na konkurs osoby zobowiązane są do stosowania się do wytycznych i zaleceń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Zgoda RODO dla osoby niepełnoletniej,    Oświadczenie Covid dla osoby niepełnoletniej

Zgoda RODO dla osoby pełnoletniej,   Oświadczenie Covid dla osoby pełnoletniej

 

Archiwum edycji

V Edycja Konkursu – rok 2019

IV Edycja Konkursu – rok 2018

III Edycja Konkursu – rok 2017 (cz.2)

III Edycja Konkursu – rok 2017 (cz. 1)

II Edycja Konkursu – rok 2016

I Edycja Konkursu – rok 2015