Świetlica Osiedlowa „OK3M”

Adres: ul. Pod Lodownią 12, 38-300 Gorlice
Telefon: +48 18 352 40 74
Prowadząca: Katarzyna Grochowska
E-mail: swietlica.podlodownia@gck.gorlice.pl

Świetlica skupia dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat. W swoich działaniach łączy koncepcję kreatywnego spędzania czasu wolnego z funkcją opiekuńczą oraz elementami profilaktyki alkoholowej i nikotynowej. Ściśle współpracuje z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarządem Osiedla nr 6 w Gorlicach oraz z Filią Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Placówka wyposażona jest w sprzęt rekreacyjny (m.in.: stół do cymbergaja, stół do tenisa, „piłkarzyki”, piłki, rakiety do gry w badmintona), sprzęt elektroniczny (komputery, drukarka, sprzęt audio-video), oraz pomoce i materiały edukacyjne.

Świetlica jest czynna:

poniedziałek:           12.00 – 19.00

wtorek:                      15.30 – 19.30

środa:                         12.00 – 18.00

czwartek:                   12.00 – 19.00

piątek:                        12.00 – 18.00

Tygodniowy plan pracy:

poniedziałek
12.00 – 14.00  pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych
14.00 – 16.00  gry i zabawy ruchowe
16.00 – 19.00  zajęcia plastyczne

wtorek
12.00 – 14.00  pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych
14.00 – 15.30  gry i zabawy świetlicowe
15.30 – 17.00  zajęcia teatralne
17.00 – 18.00  fitness dla najmłodszych

środa
12.00 – 14.00  pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych
14.00 – 16.00  „sportowe środy” – zajęcia i turnieje sportowe
16.30 – 18.00  gry i zabawy relaksacyjne

czwartek
12.00 – 14.00  pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych
14.00 – 15.30   gry i zabawy relaksacyjne dla dzieci
15.30 – 17.00   zajęcia artystyczne (plastyczne)
17.00 – 18.00   zajęcia w sali komputerowej

piątek
12.00 – 14.00  pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych
14.00 – 16.00  zabawy rozwojowe dla dzieci z wykorzystaniem elementów profilaktyki współczesnych zagrożeń
16.00 – 17.30  zajęcia teatralne
17.30 – 18.00  zajęcia w sali komputerowej

Zajęcia sportowe, w zależności od warunków pogodowych, mogą być realizowane na boisku osiedlowym lub w parku miejskim.

Świetlica oferuje także uczestnictwo w wycieczkach, rajdach, konkursach, turniejach, wyjazdach do kina. Cyklicznie przygotowuje i realizuje plan letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, a także inne imprezy związane z Dniem Dziecka, dniem św. Mikołaja, karnawałem itp.

Nasze wydarzenia:

Gorlickie ferie 2018

Gorlickie Lato 2017 – Lipiec

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach i działaniach rekreacyjno-sportowych.