2022 rok

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego DR.271.9.2022

Zapytanie ofertowe DR.271.9.2022

Załacznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania DR.271.9.2022

Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego do zapytania DR.271.9.2022

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań DR.271.9.2022

Załącznik nr 4 Wzór umowy do zapytania ofertowego DR.271.9.2022

 

 

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego DR.271.5.2022

Zapytanie ofertowe DR.271.5.2022

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania ofertowego DR.271.5.2022

Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego do zapytania DR.271.5.2022

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych DR.271.5.2022

Załącznik nr 4 Wzór umowy do zapytania ofertowego DR.271.5.2022

 

Protokół z wyboru oferty do zapytania DR.271.8.2022

Zapytanie ofertowe DR.271.8.2022

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamóienia do zapytania ofertowego DR.271.8.2022

Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego do zapytania DR.271.8.2022

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań DR.271.8.2022

Załącznik nr 4 Wzór umowy do zapytania ofertowego DR.271.8.2022

 

Protokół wyboru oferty do zapytania DR.271.7.2022

Zapytanie ofertowe DR.271.7.2022

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DR.271.7.2022

Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego do zapytania DR.271.7.2022

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań DR.271.7.2022

Załącznik nr 4 Wzór umowy do zapytania ofertowego DR.271.7.2022

 

Protokół wyboru oferty do zapytania DR.271.6.2022

Zapytanie ofertowe DR.271.6.2022

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DR.271.6.2022

Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego do zapytania DR.271.6.2022

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań DR.271.6.2022

Załącznik nr 4 Wzór umowy do zapytania ofertowego DR.271.6.2022

 

 

Ogłoszenie wyboru oferty DR.271.4.2022 Strona 1 Strona 2

Zapytanie ofertowe DR.271.4.2022

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania ofertowego DR.271.4.2022

Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego do zapytania DR.271.4.2022

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych do zapytania DR.271.4.2022

Załącznik nr 4 Wzór umowy do zapytania ofertowego DR.271.4.2022 Zapytanie ofertowe DR.271.4.2022

 

Zapytanie ofertowe DR.271.3.2022 zestaw nagłośnienia komplet dokumentów

 

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu publicznym DR.271.2.2022

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu publicznym DR.271.2.2022

 

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu publicznym DR.271.1.2022

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu publicznym DR.271.1.2022


 

2021 rok

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu publicznym 

Informacja o udzielanym zamówieniu publicznym 1/2021


 

2020 rok

Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe DR.271.1.2020.1 Zestaw nagłośnienia załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe DR.271.1.2020.1 Zestaw nagłośnienia

 

Zapytanie ofertowe DR.271.2.2020 Zestaw oświetlenia

Zapytanie ofertowe DR.271.2.2020 Zestaw oświetlenia załącznik nr 2

 

Zapytanie ofertowe DR.271.3.2020 Instrument klawiszowy

Zapytanie ofertowe DR.271.3.2020 Instrument klawiszowy załącznik nr 2

 

Zapytanie ofertowe DR.271.4.2020 Lustra przejezdne

Zapytanie ofertowe DR.271.4.2020 Lustra przejezdne załącznik nr 2

 

Zapytanie ofertowe DR.271.5.2020 Splitter mikrofonowy załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe DR.271.5.2020 Splitter

 

Zapytanie ofertowe DR.271.6.2020 Ścieżka gimnastyczna załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe DR.271.6.2020 Ścieżka gimnastyczna

 

Zapytanie ofertowe DR.271.7.2020 Wózki do transportu

Zapytanie ofertowe DR.271.7.2020 Wózki transportowe do podłogi załącznik nr 2

 

DR.271.9.2020 Lampy, akumulatory, ładowarka

DR.271.9.2020 Załącznik nr 2

 

DR.271.10.2020 Gimbal ręcznego stabilizatora

DR.271.10.2020 Gimbal ręcznego stabilizatora

 

DR.271.11.2020 Karta pamięci flash 128 GB

DR.271.11.2020 Załącznik nr 2

 

DR.271.12.2020 Obiektyw 12-100 mm

DR.271.12.2020 Załącznik nr 2

 

DR.271.13.2020 Zestaw mikroportów

DR.271.13.2020 Załącznik nr 2

 

DR.271.14.2020 Statyw video wraz z głowicą

DR.271.14.2020 Załącznik nr 2

 

DR.271.15.2020 Kamera wraz z oprogramowaniem

DR.271.15.2020 Załącznik nr 2

2020 rok

Ogłoszenia o wyborze ofert


DR.271.9.2020 Ogłoszenie dotyczące wyboru oferty – lampy LED, akumulatory

DR.271.10.2020 Ogłoszenie dotyczące wyboru oferty – gimbal ręczny

DR.271.11.2020 Ogłoszenie dotyczące wyboru oferty – karta pamięci

DR.271.12.2020 Ogłoszenie dotyczące wyboru oferty – obiektyw

DR.271.13.2020 Ogłoszenie dotyczące wyboru oferty – mikroporty

DR.271.14.2020 Ogłoszenie dotyczące wyboru oferty – statyw wideo

DR.271.15.2020 Ogłoszenie dotyczące wyboru oferty – kamera

 

Ogłoszenie wybór dostawcy instrumentu klawiszowego 2020

Ogłoszenie wybór dostawcy luster przejezdnych 2020

Ogłoszenie wybór dostawcy nagłośnienia 2020 powtórne postępowanie

Ogłoszenie wybór dostawcy splittera 2020

Ogłoszenie wybór dostawcy ścieżki gimnastycznej 2020

Ogłoszenie wybór dostawcy wózków transportowych 2020

Ogłoszenie wybór dostawcy zestawu oświetlenia 2020

Ogłoszenie wybór dostawcy zestawu nagłośnienia 2020.1