Świetlica Osiedlowa „SOKÓŁ”

Adres: ul. Dukielska 73, 38-300 Gorlice
Telefon: +48 18 353 12 19
Prowadząca: Danuta Lewek
E-mail: swietlica.sokol@gck.gorlice.pl

Działalność świetlicy ukierunkowana jest na pracę z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Podczas zajęć uczestnicy uczą się jak aktywnie i kreatywnie spędzać czas wolny, wyrabiają w sobie nawyki uczestnictwa w kulturalnej rozrywce i zabawie.
Placówka ściśle współpracuje z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Niepublicznym Przedszkolem „Wesołe Skrzaty”, Zarządem Osiedla nr 7 oraz Miejskim Kołem Gospodyń.

Świetlica oferuje następujące zajęcia:

  • taneczno-ruchowe (grupa dziecięca i młodzieżowa)
  • fitness (grupa dziecięca i młodzieżowa oraz dla dorosłych)
  • kultywujące ludowe tradycje i zwyczaje (grupa dziecięca i młodzieżowa oraz dla dorosłych).

Placówka wyposażona jest w sprzęt elektroniczny (komputery z dostępem do Internetu, drukarkę), sprzęt audio-video, pomoce i materiały edukacyjne oraz urządzenia służące do ćwiczeń fizycznych i rekreacyjnych.

 

Świetlica jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godz.? 12.00 -? 20.00

 

Tygodniowy plan pracy:

Poniedziałek:
14.30 – 16.00    gry i zabawy stolikowe
18.00 – 19.00    zajęcia „Fitness” dla dorosłych

 

Wtorek:

12.30 – 13.30    zajęcia rytmiczne dla dzieci od lat 3

15.30 – 16.30    zajęcia rozwijające aktywność twórczą i umysłową
17.30 – 19.30    spotkanie sekcji aktywnych dorosłych (SAD)

 

Środa:
15.00 – 16.30    zajęcia plastyczno – techniczne dla dzieci od lat 6

18.00 – 19.00    zajęcia „Fitness” dla dorosłych

 

Czwartek:

15.30 – 16.30    różnorodne zajęcia świetlicowe
17.00 – 17.45    zajęcia ruchowe dla dzieci – korekcja wad postawy od lat 6

18.00 – 20.00    zajęcia z jogi dla dorosłych

 

Piątek:
14.00 – 15.30    różnorodne zajęcia świetlicowe
16.00 – 17.00    zajęcia taneczne z elementami techniki baletowej dla dzieci od lat 4

 

Ponadto w godzinach otwarcia świetlicy istnieje możliwość korzystania z siłowni dla osób powyżej 16 roku życia.

Placówka oferuje także uczestnictwo w wycieczkach, rajdach, imprezach integracyjnych, konkursach, turniejach, zabawach i grach sportowych. Cyklicznie przygotowuje i realizuje plan zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży a także uroczystości, spotkania okolicznościowe związane z rokiem obrzędowym i kalendarzowym np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Dzień św. Mikołaja, „Dożynki” itp.

Świetlica współpracuje z Niepublicznym Przedszkolem „Wesołe Skrzaty”, Zarządem Osiedla nr 7 w Gorlicach, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Zajęcia Fitness

Zajęcia w Świetlicy Osiedlowej „Sokół” prowadzi certyfikowana instruktor fitness z licznymi szkoleniami oraz przebytymi konwencjami w dziedzinie fitness – Ewelina  Kogut.

Zajęcia są różnorodne. Począwszy od tradycyjnego BPU po treningi siłowe z wykorzystaniem taśm oraz ciężarków jak również stretching powięziowy z użyciem piłeczek i rollerów. Odbywają się też trochę zapomniane Body Ball oraz bardziej wymagające zajęcia tabaty czy treningi stacyjne z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów fitness. Nowością w tym sezonie będzie trening funkcjonalny oparty na wykorzystaniu ciężaru ciała,  mobilności,  stabilizacji, wytrzymałości oraz siłę własnych mięśni także tych głębokich.

 

Zajęcia fitness odbywać się będą w poniedziałekśrodę w godzinach 18:00-19:00.

Cena za zajęcia:

  • karnet (8 zajęć) – 60 zł
  • mini karnet (4 zajęcia) – 40 zł
  • wejście pojedyncze (1 zajęcia) – 12 zł

Więcej informacji udziela Pani Danuta Lewek pod nr tel. 18 353 12 19.

 

Zajęcia taneczne z elementami baletu

Świetlica GCK w Sokole zaprasza na zajęcia taneczne z elementami baletu dla dzieci.

Zajęcia dla dzieci w wieku 4-8 lat odbywać się będą raz w tygodniu we wtorki od godz. 16:00 – 16:45.

Zajęcia prowadzi Aleksandra Niemiec, instruktor tańca oraz nowoczesnych form gimnastyki i fitness. Założycielka Akademii Tańca „Impuls”, pomysłodawca oraz organizator Międzywojewódzkiego Festiwalu Tańca „Roztańczona Szkoła”. Wykorzystując swoje doświadczenia prowadzi zajęcia baletowe z dziećmi i młodzieżą według autorskiego programu. Praca z dziećmi, obejmuje naukę pozycji nóg w tańcu klasycznym, zasady prowadzenia rąk, poznawanie ćwiczeń baletowych i wykorzystywanie ich w choreografiach tanecznych. Zabawy taneczne przeplatane są nauką baletowego pas. Zajęcia te kształtują piękną sylwetkę, zwiększają gibkość ciała i usprawniają fizycznie dzieci. Wykorzystywanie do lekcji muzyki klasycznej i jej interpretacja taneczna, kształtuje artystyczną wrażliwość najmłodszych.

Zapisy telefonicznie pod nr 18 35 312 19 lub osobiście w świetlicy w godzinach otwarcia od 12.00 do 20.00.

Opłata za zajęcia 45 minutowe raz w tygodniu 35 zł/miesięcznie.

 

Zajęcia – gry zabawy ruchowe dla dzieci (korekcja wad postawy)

Świetlica GCK w Sokole zaprasza na zajęcia gry zabawy ruchowe dla dzieci (korekcja wad postawy) dla dzieci.

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat odbywać się będą raz w tygodniu w piątek od godz. 17:00 – 17:45.

Zajęcia prowadzi Ewelina Kogut, jako paroletnia instruktor fitness zdecydowała poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności dotyczące Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej na szkoleniu organizowanym przez REHA-FIT Studio Ruchu Rehabilitacji i Pilates w Gliwicach.  Gimnastyka korekcyjna jest jedną z najważniejszych metod zapobiegania i leczenia wad postawy. Specjalnie dobrane ćwiczenia mają bezpośredni wpływ na korekcję postawy: zwiększenie siły mięśni, wytworzenie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Pośrednio wpływają, również na wydolność i sprawność organizmu. Korektywa obejmuje zestaw ćwiczeń zwiększający siłę mięśni brzucha, grzbietu oraz prostowników nóg, ćwiczenia z aktywnego strechingu.

W związku z powyższymi argumentami zapraszamy dzieci do aktywnego spędzenia czasu,  poprzez zabawy ruchowe z naciskiem na korekcje wad postawy.

Zapisy telefonicznie pod nr 18 35 312 19 lub osobiście w świetlicy w godzinach otwarcia od 12.00 do 20.00.

Opłata za zajęcia 45 minutowe raz w tygodniu 35 zł/miesięcznie.

 

Nasze wydarzenia:

Gorlickie ferie zimowe 2018

Gorlickie Lato 2017 – Lipiec

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w zajęciach.

Świetlica Osiedlowa „OK3M”

Adres: ul. Pod Lodownią 12, 38-300 Gorlice
Telefon: +48 18 352 40 74
Prowadząca: Katarzyna Grochowska
E-mail: swietlica.podlodownia@gck.gorlice.pl

Świetlica skupia dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat. W swoich działaniach łączy koncepcję kreatywnego spędzania czasu wolnego z funkcją opiekuńczą oraz elementami profilaktyki alkoholowej i nikotynowej. Ściśle współpracuje z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarządem Osiedla nr 6 w Gorlicach oraz z Filią Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Placówka wyposażona jest w sprzęt rekreacyjny (m.in.: stół do cymbergaja, stół do tenisa, „piłkarzyki”, piłki, rakiety do gry w badmintona), sprzęt elektroniczny (komputery, drukarka, sprzęt audio-video), oraz pomoce i materiały edukacyjne.

Świetlica jest czynna:

poniedziałek:           12.00 – 19.00

wtorek:                      15.30 – 19.30

środa:                         12.00 – 18.00

czwartek:                   12.00 – 19.00

piątek:                        12.00 – 18.00

 

Tygodniowy plan pracy:

poniedziałek
12.00 – 14.00  pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych
14.00 – 16.00  gry i zabawy ruchowe
16.00 – 19.00  zajęcia plastyczne

wtorek
12.00 – 14.00  pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych
14.00 – 15.30  gry i zabawy świetlicowe
15.30 – 17.00  zajęcia teatralne
17.00 – 18.00  fitness dla najmłodszych

środa
12.00 – 14.00  pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych
14.00 – 16.00  „sportowe środy” – zajęcia i turnieje sportowe
16.30 – 18.00  gry i zabawy relaksacyjne

czwartek
12.00 – 14.00  pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych
14.00 – 15.30   gry i zabawy relaksacyjne dla dzieci
15.30 – 17.00   zajęcia artystyczne (plastyczne)
17.00 – 18.00   zajęcia w sali komputerowej

piątek
12.00 – 14.00  pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych
14.00 – 16.00  zabawy rozwojowe dla dzieci z wykorzystaniem elementów profilaktyki współczesnych zagrożeń
16.00 – 17.30  zajęcia teatralne
17.30 – 18.00  zajęcia w sali komputerowej

Zajęcia sportowe, w zależności od warunków pogodowych, mogą być realizowane na boisku osiedlowym lub w parku miejskim.

Świetlica oferuje także uczestnictwo w wycieczkach, rajdach, konkursach, turniejach, wyjazdach do kina. Cyklicznie przygotowuje i realizuje plan letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, a także inne imprezy związane z Dniem Dziecka, dniem św. Mikołaja, karnawałem itp.

Nasze wydarzenia:

Gorlickie ferie 2018

Gorlickie Lato 2017 – Lipiec

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach i działaniach rekreacyjno-sportowych.

Świetlica Osiedlowa „Muntek”

Adres: ul. Krasińskiego 3, 38-300 Gorlice
Telefon: +48 18 550 51 00
Prowadząca: Agnieszka Brągiel
E-mail: swietlica.krasinskiego@gck.gorlice.pl

Świetlica prowadzi działalność mającą na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym opieki wychowawczej. Wspiera wszechstronny rozwój młodego człowieka poprzez szeroki wachlarz proponowanych zajęć włączając w nie elementy profilaktyki alkoholowej, nikotynowej i przeciwdziałania narkomanii. Świetlica współpracuje z Zarządem Osiedla nr 12 w Gorlicach, Komendą Hufca ZHP w Gorlicach i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Placówka wyposażona jest w sprzęt sportowo-rekreacyjny, elektroniczny (komputery
z dostępem do Internetu, drukarkę), sprzęt audio-video oraz pomoce i materiały edukacyjne.

Świetlica jest czynna:
poniedziałek 13:30-18:00

wtorek 14:30-18:30

środa 13:30-18:00

czwartek 12:30-16:30

piątek 14:45-17:45

 

Tygodniowy plan pracy:

 

Poniedziałek

12.30 – 14.00  wspólne odrabianie zadań domowych

14.00 – 15.00    zajęcia sportowe

15.00 – 16.00 zajęcia plastyczno-techniczne

16.00 – 16.30 porządkowanie pomieszczeń świetlicy

Wtorek

12.30 – 14.00  wspólne odrabianie zadań domowych

14.00 – 15.00   zabawy i gry stolikowe

15.00 – 16.00  zajęcia komputerowe

16.00 – 16.30 porządkowanie pomieszczeń świetlicy

Środa

12.30 – 14.00  wspólne odrabianie zadań domowych

14.00 – 15.00   gry i konkursy umysłowe

15.00 – 16.00  zajęcia z motoryki dużej ( zajęcia usprawniające aktywność ruchową dziecka)

16.00 – 16.30 porządkowanie pomieszczeń świetlicy

Czwartek

12.30 – 14.00  wspólne odrabianie zadań domowych

14.00 – 15.00   zajęcia z motoryki małej (zajęcia usprawniające pracę dłoni i palców)

15.00 – 16.00  zabawy sportowe

16.00 – 16.30 porządkowanie pomieszczeń świetlicy

Piątek

12.30 – 14.00  wspólne odrabianie zadań domowych

14.00 – 15.00   zajęcia plastyczno-techniczne

15.00 – 16.00  zabawy sportowe

16.00 – 16.30 porządkowanie pomieszczeń świetlicy

Świetlica oferuje także uczestnictwo w wycieczkach, rajdach, konkursach, turniejach, wyjściach do kina. Cyklicznie przygotowuje i realizuje plan letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, a także imprezy tematyczne związane z rokiem obrzędowym i kalendarzowym: Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Dzień św. Mikołaja itp.

Nasze wydarzenia:

Gorlickie ferie 2018

Gorlickie Lato 2017 – Lipiec

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach i działaniach rekreacyjno-sportowych.

Świetlica Osiedlowa „OSG”

Adres: ul. Wyszyńskiego 35, 38-300 Gorlice
Telefon: +48 18 353 60 99
Prowadząca: Katarzyna Dyczko
E-mail: swietlica.wyszynskiego@gck.gorlice.pl

Celem zajęć prowadzonych w Świetlicy Osiedlowej jest w szczególności racjonalne i atrakcyjne wypełnianie czasu wolnego od zajęć lekcyjnych, zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do uczestnictwa w kulturze poprzez organizowanie kulturalnych rozrywek, działań pozwalających nabywać wiedzę oraz umiejętności związane z różnymi dziedzinami nauki, sztuki i kultury, prowadzących do rozwijania zdolności artystycznych, kreatywności. Świetlica oferuje także uczestnictwo w wycieczkach, konkursach, rozgrywkach sportowych, imprezach integracyjnych, wyjściach na basen. Cyklicznie przygotowuje i realizuje plan zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży a także wydarzenia zawiązane z rokiem kalendarzowym np. Walentynki, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki itp.

Świetlica współpracuje z Zarządem Osiedla nr 9 w Gorlicach i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Placówka wyposażona jest w sprzęt elektroniczny (dwa zestawy komputerowe z dostępem do Internetu, sprzęt audio), sprzęt rekreacyjny (stół do tenisa, „piłkarzyki”, akcesoria sportowe, gry stolikowe) oraz materiały i pomoce edukacyjne.

Świetlica jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00

Tygodniowy plan pracy:

Ping-pongowy Poniedziałek:
14.00 – 15.30 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, odrabianie lekcji
15.30 – 16.30 zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym (zajęcia treningowe – tenis stołowy)
16.30 – 17.30 zajęcia komputerowe/ rekreacyjne/gry stolikowe
17.30 – 18.00 prace porządkowe

Plastyczny Wtorek:
14.00 – 15.30 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, odrabianiu lekcji
15.30 – 16.30 zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym
16.30 – 17.30 zajęcia komputerowe/ rekreacyjne/gry stolikowe
17.30 – 18.00 prace porządkowe

Edukacyjna Środa:
14.00 – 15.30 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, odrabianielekcji
15.30 – 16.30 zajęcia o charakterze edukacyjnym (utrwalające wiedzę, pobudzające twórcze myślenie)
16.30 – 17.30 zajęcia komputerowe/ rekreacyjne/gry stolikowe
17.30 – 18.00 prace porządkowe

Sportowy Czwartek:
14.00 – 15.30 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, odrabianie lekcji
15.30 – 16.30 zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym (zajęcia ogólnoruchowe)
16.30 – 17.30 zajęcia komputerowe/ rekreacyjne/gry stolikowe
17.30 – 18.00 prace porządkowe

Plastyczny Piątek:
14.00 – 15.30 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, odrabianie lekcji
15.30 – 16.30 zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym
16.30 – 17.30 zajęcia komputerowe/ rekreacyjne/gry stolikowe
17.30 – 18.00 prace porządkowe

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym z terenu miasta Gorlice do korzystania z propozycji świetlicy i uczestnictwa w zajęciach.

Nasze wydarzenia:

Gorlickie ferie 2018

Gorlickie Lato 2017 – Lipiec